Hem Arkivbildare
Heldt, Sten-Olof
Arkiv
Heldt, Sten-Olof
Serie
Sök

F1 - Handlingar rörande avtalsrörelser

Plats
Anmärkning
Om inget övrigt anmärks består volymerna av minnesanteckningar, korrespondens, statistik, handlingar rörande förhandlingar om allmänna vilkor, löner och förbundens avtalskrav.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1975
2 1976
3 1977
4 1978 Minnesanteckningar, korrespondens
5 1978-80 1979: endast handlingar rörande löner
6 1981 Korrespondens, minnesanteckningar, PTK-internt, Statistik
7 1981- 198 1981:Förhandlingsordning, underlag inför avtalsrörelsen
1983: Underlag och statistik
8 1983 Förbundsförslag, Minnesanteckningar, SAF material
9 1984 Underlag för avtalsrörelsen, lönestatistiskt material
10 1985 Förbunsförslag, minnesanteckningar, underlag inför avtalsrörelsen
11 1986 Allmänna vilkor, förbundens avtalskrav, minnesanteckningar, statistik och kommissionen till SAF och PTK
12 1986 Korrespondens
13 1987-1988 1987: Underlag inför avtalsrörelsen, statistik
1988:Förbundens avtalskrav, minnesanteckningar, statistik
14 1989 Förbundskrav, statistik, underlag inför avtalsrörelsen
15 1989 Minnesanteckningar, uttalanden från PTK:s represententskap åren 1975-1985.
16 1990 Omförhandling av löneavtal
17 1990-1991 Avtalsrörelsens allmänna vilkor, sjukförsäkringsavtal, PTK styrelsens utredning angående verksamheten och Rehnbergkommissionen.