Hem Arkivbildare
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Arkiv
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Serie
Sök

F3 - Övriga ämnesordnade handlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1942-1966 16 numrerade fasciklar (handlingarna återfanns i 2 st kapslar lagda i numrerade kuvert): - Nr 1a: 1942-1966 Protokoll, PM, manus t tidningsartikel. (Se nr 12) Nr 1b: 1945-1952 Div handlingar från föreningens första år, byggnads- o ekonomiplaner, red