Hem Arkivbildare
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Arkiv
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Serie
Sök

F2 - Missionskretsens (sykretsens) och kulturrådets handlingar

Plats
Anmärkning
Bildades 1952 resp 1953.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1950-1962 Div trycksaker med påskrift: Elsa Ringström 1950-1954. 3 mappar, "Hyregästernas kulturella verksamhet 1952", "Skrivelser ang föreläsningar" 1952-1955", Föreläsningar 1954-1955. Kassabok föreläsningar 1952-1955. Anslag om föreläsningar, samkväm, an