Hem Arkivbildare
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Arkiv
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Serie
Sök

E1 - Korrespondens

Plats
Anmärkning
"Brev och handlingar".
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Här i även cirkulär - meddelanden till hyresgästerna serie B3. ( ) anger anmärkning. (Innehåller enstaka nr av tidningen Folkskolans pensionärer, anställningsavtal för personalen).
1 1946-1957 8 fasciklar: 1946-1950 (avtal, köpekontrakt, pressklipp) 1951 (cirkulär) 1952 (SAFs konst) 1953 1954 (lägenhetsförteckning, cirkulär) 1955 (sjuksköterskans årsberättelse, kontrakt, ritningar, Helmers tablå över kulturverksamheten) 1956 (cirkulär, kon
2 1958-1966 7 fasciklar: 1958 (cirkulär, Helmers tablå över kulturverksamheten, avtal) 1959 (Helmers tablå, cirkulär, avtal) 1960 (tomtritningar, avtal, cirkulär) 1961 (minnesanteckn möte m Diös AB, cirkulär, avtal) 1962 (cirkulär, köpekontrakt, bordsvisa vid
3 1967-1978 12 fasciklar: 1967 (kontrakt, Sveriges Lärarförbund PM nr 42/1967) 1968 (förteckning dep konstverk, ritningar, sjukvården, kontrakt, balkonger) 1969 (avtal, förteckning hyresgäster & lägenheter, cirkulär) 1970 (kölista lägenheter) 1971 (ritningar, c
4 1979-1985 2 fasciklar: 1979 (köpekontrakt, stadgar Lärargårdens fond, likvidation) 1980-1985 (upplösning permutation av fonder - Gustav Florman - Lina och Judit Strandgren, protokoll, deklaration, inlösen av andelsbevis, likvidation)