Hem Arkivbildare
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Arkiv
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Serie
Sök

D1 - Andelsförteckningar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1977 1 fascikel, numrerade listor över andelstecknare, postgirokuponger och brev 1945-1947. 2 band, Andelsförteckning 1945-1956, Aktiebok 1946-1977(1981). 1 anteckningsbokbok, "Försäljning och inlösen av andelar - konceptbok" 1957-1960. Här i även serie
2 ?-1979 2 buntar, "Andelsförteckning", lösa registerkort i alfaordn A-Ö, 1 bunt, "Inlösta andelar", lösa registerkort årsvis. (ursprungligen i s k Multaduopärm/Esselte system).