Hem Arkivbildare
De Anställdas Centralorganisation, DACO
Arkiv
De Anställdas Centralorganisation, DACO
Serie
Sök

Ö1 - Övriga handlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1923-1933 Telegrafexpeditörsföreningen, Lily Elwströms handlingar. Ingår i E 3:11
1 1927-1944 Tjänstemännens Pensionskommitté, korrespondens, protokoll, kassabok och postbok 1927-1931. Föredragsmanuskript 1932-1944
2 1930-1947 Svenska Personal-Pensionskassan (SPP), valordning, handlingar och överstyrelsesammanträde, val av ombud till SPPs styrelse