Hem Arkivbildare
De Anställdas Centralorganisation, DACO
Arkiv
De Anställdas Centralorganisation, DACO
Serie
Sök

F6 - Handlingar rörande gränsöverenskommelser

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1932-1944 Livsförsäkringsinspektörernas organisationstillhörighet 1932-1942 spridda år, handelsanställdas organisationstillhörighet 1932-1944 spridda år, samarbete Sveriges Fartygsbefälsförening-Sveriges Radiotelegrafistförening1933-1937, organisationsförhålla