Hem Arkivbildare
De Anställdas Centralorganisation, DACO
Arkiv
De Anställdas Centralorganisation, DACO
Serie
Sök

E4 - Övrig Korrespondens

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1931-1944 Korrespondens med politiska organisationer och förbund 1931-1943, DACO allmänt korrespondens 1931-1944, uppvaktningar 1933-1944 spridda år
2 1934-1944 Fritz Croner 1934-1944 spridda år, tidskriftutbyte 1935-1938, V von Zeipels avsägelse från uppdraget som ordförande i DACO 1936, P H J Fagerholm angående rättshjälpsmedverkan 1942, garantiförbindelser 1943, handelns tjänstemän 1943