Hem Arkivbildare
De Anställdas Centralorganisation, DACO
Arkiv
De Anställdas Centralorganisation, DACO
Serie
Sök

B1 - Stadgar

Plats
Anmärkning
Med stadgerevision och korrespondens
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1930-1943 Luckor. Häri även: B 2 Verksamhet- och revisionsberättelser, B 3 a Utgående cirkulär och skrivelser till sekretaratet