Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Sök

D1b - Medlemsförteckningar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1941-1978 Kortlåda A-Ö
2 1944-1985 " A-G
3 1944-1985 " H-K
4 1944-1985 " L
5 1944-1985 " M-S
6 1944-1985 " T-Ö
7 1950-1969 " A-E
8 1950-1969 " F-J
9 1950-1969 " K-N
10 1950-1969 " O-U
11 1950-1969 " V-Ö. Gallrat.
12 1946-1983 " Utförsäkrade, avgiftsbefriade. Gallrat.
13 1958-1962 " Arbetslösa medlemmar A-J. Gallrat.
14 1955-1982 " " K-Ö. Gallrat.
15 1969-1983 " Pensionerade medlemmar
16 1955-1969 Avlidna medlemmar
17 1970-1990 "
18 1978 Medlemmar ACO läkemedel
19 1979-1983 Uteslutna medlemmar dec 1979.1981
20 1982-1983 Pensionerade medlemmar
21 1984-1985 Avregisrerade medlemmar
22 1986-1989 "
23 1984 juni
24 1984 december
25 1984-1987 Dubbelanslutna medlemmar
26 1985 juni
27 1985 december
28 1986 januari, juni
29 1986 december
30 1987 juni
31 1987 december
32 1988 maj
33 1988 juni, juli,december
34 1989 januari-februari
35 1989 mars-april
36 1989 maj
37 1989 juni-juli
38 1989 september-oktober
39 1989 november
40 1989 passiva medlemmar
41 1986-1988 Kortregister
42 1989 "
43 1990 januari
44 1990 personuppgifter
45 1984-1999 Avregistrerade medlemmar
46 1987-2007 Avregistrerade medlemmar
47 1989 Avregistrerade medlemmar
48 2001 Avregistrerade medlemmar
49 2001 Avregistrerade medlemmar
50 2008 Aktiva medlemmar
51 2008-2009 In- och utträden
52 2009 Nya aktiva medlemmar
53 2009-2010 Passiva medlemmar
54 2009 Utträden
55 2009 Studerande
56 2010 Nya studerande
57 2010 Utträden A-K
58 2010 Utträden L-Ö
59 2010 Utträden
60 2011 Nya medlemmar
61 2011-2012 Passiva medlemmar
62 2011 Utträden
63 2011 Utträden
64 2011 Utträden
65 2011 Nya studerande
66 2012 Inträden aktiva
67 2012 Utträden
68 2012 Utträden
69 2012 Utträden
70 2013 Passiva medlemmar. Inträden och utträden
71 2013 Utträden
72 2013 Utträden
73 1993-2005 Dubbelanslutna
74 2006-2010 Dubbelanslutna
75 2006 Bristande betalning. Medlemslån
76 2008-2009 Uteslutna pga bristande betalning
77 2010 Uteslutna pga bristande betalning
78 2011-2013 Uteslutna pga bristande betalning
79 2004-2009 Ändring av medlemskap
80 2009 Ändring av medlemskap
81 1990 Medlemsförteckning kansli
82 2004-2008 A-kassa och medlemskap
83 2012 Uppdatering medlemsregister A-B
84 2012 Uppdatering medlemsregister C-F
85 2012 Uppdatering medlemsregister G-H
86 2012 Uppdatering medlemsregister I-K
87 2012 Uppdatering medlemsregister L-M
88 2012 Uppdatering medlemsregister N-Q
89 2012 Uppdatering medlemsregister R-S
90 2012 Uppdatering medlemsregister T-Ö
91 1993-1997 [Lucka 1995-1996]
92 1999-2000
93 1999-2001
94 2002
95 2002-2004 [Lucka 2003]
96 2005-2007
97 2008-2011
98 2011-2013