Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

H3 - Medlemsundersökning

Plats
Anmärkning
MU=Medlemsundersökning, statistiksammandrag
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1969 MU 69 tabell 1-5, 9-10, 12, 6, 9
2 1969-1970 MU 69 tabell 11. Mu 70 tabell 1-5 10, tabell 6A ortsgrupper
3 1970 MU 70 tabell 6B,6C, 7A-7C, 9
4 1970 MU 70 tabell 9, 9B
5 1970 MU 70 tabell 9C, 11A
6 1970 MU 70 tabell 11A-11C
7 1970-1971 MU 70 tabell 10, 12A-C. MU 71 tabell 6A bd
8 1971 MU 71 tabell 6B, 6C bd
9 1971 MU 71 tabell 9A, 9B, bd
10 1971 Mu 71 tabell 9C, 11A, bd
11 1971 MU 71 tabell 11B, 11C, bd
12 1971 MU 71 tabell 12A,B,C, bd
13 1971-1975 MU 72 tabell 6A,B. Individuella medlemmar 1973-1975
14 1972 MU 72 tabell 6C, 7A,B,C, 9A
15 1972 MU 72 tabell 9B, 10, 11A
16 1972 MU 72 tabell 11A,B
17 1972 MU 72 tabell 11B,C, 12A
18 1972 MU 72 tabell 12B, C
19 1972 Extra MU 72 avd 111-215
20 1973 MU 73 tabell 6A-C, 7A,B,C,9A, B-C, 11A-11C, 12A, 12B, 12C
21 1974 MU 74 tabell 6A, avdelningsvis, sektiosvis, 6B,
22 1974 MU 74 tabell 6C,7A, 7B-C, 11A-B, 12A
23 1974 MU 74 tabell 12A, 12B
24 1974-1975 MU 74 tabell 6A, avdelningsvis. MU 75 tabell 6A, sektionsvis
25 1975 MU 75 tabell 6B, avdelningar
26 1975 MU 75 tabell 6C, avdelningar, sektionsvis, 7A-C, 9A
27 1975 MU 75 tabell 9B,C, 11A
28 1975 MU 75 tabell 11A,B
29 1975 MU 75 tabell 11C, 12A
30 1975-1976 MU 75 tabell 12B,C. MU 76 tabell 1-5
31 1976 MU 76 tabell 6A, avdelningar, sektionsvis
32 1976 MU 76 tabell 6A, sektionsvis, 6B, avdelningsvis
33 1976 MU 76 tabell 6B, sektionsvis, 6C, 6C sektionsvis
34 1976 MU 76 tabell 7A-C, 9A-C
35 1976 MU 76 tabell 11A-B
36 1976 MU 76 tabell 11B-C, 12A
37 1976-1977 MU 76 tabell 12B-C. MU 77 tabell 6A, avdelningsvis
38 1977 MU 77 tabell 6A, avdelningsvis, 6A sektionsvis
39 1977 MU 77 tabell 6A, sektionsvis, 6B avdelningsvis
40 1977 MU 77 tabell 6B, sektionsvis, 6C, avdelningsvis
41 1977 MU 77 tabell 6C, sektionsvis, 7A-C, 9A-B
42 1977 MU 77 tabell 9C, 11A, avdelningsvis
43 1977 MU 77 tabell 11A, avdelningsvis, 11A
44 1977 MU 77 tabell 11A, 11B, avdelningsvis
45 1977 MU 77 tabell 11B, avdelningsvis
46 1977 MU 77 tabell 11C, 12A, avdelningsvis
47 1977 MU 77 tabell 12A-C
48 1978 MU 78 tabell 6A, avd 101:00-205, 208:01-441
49 1978 MU 78 tabell 6B, avd 101:00-201, 208:01-431, 6C, avd 101:00-431
50 1978 MU 78 tabell 9A-C
51 1978 MU 78 tabell 11A, avd 101:00-111, 114-209,214:01-43-214
52 1978 MU 78 tabell 11A, avd 214, 215:01-16, 215-220, 221
53 1978 MU 78 tabell 11A, avd 223-444, 11B, avd 101:00-431, 11C, avd 101:00-431
54 1978 MU 78 tabell 12A-B
55 1978-1979 MU 78 tabell 12C. MU 79 tabell 6A-B
56 1979 MU 79 tabell 6C,7A, 9A-C, 10
57 1979 MU 79 tabell 11A avdelningsvis
58 1979 MU 79 tabell 11A, avd 101, 112, 201, 214, 221 sektionsvis
59 1979 MU 79 tabell 11A per myndighet, 11B avdelningsvis
60 1979 MU 79 tabell 11B, 11C
61 1979 MU 79 tabell 12A-B
62 1979-1980 MU 79 tabell 12C, MU 80 tabell 6A
63 1980 MU 80 tabell 6A-C, 7A-C
64 1980 MU 80 tabell 9A avd 102-110, 113-115, 202-440, 9B, 9C
65 1980 MU 80 tabell 10, 11A avd 102:00-110:24
66 1980 MU 80 tabell 11A avd 111:00-115:25, 201:01-215:18
67 1980 MU 80 tabell 11A avd 218:00-440, 11C, 12B
68 1980-1981 MU 80 tabell 12C, MU 81 tabell 6A avd 102-441, 102-223:07
69 1981 MU 81 tabell 6B-C, 7A-C, 9A
70 1981-1982 MU 81 tabell 9A-C, MU 82 tabell 1-5
71 1983 MU 83 tabell 7A-C, 11A
72 1983 MU 83 tabell 11A avd 201-319
73 1983 MU 83 tabell 11A avd 325-499, 11B avd 101-207
74 1983 MU 83 tabell 11B avd 208-499
75 1983 MU 83 tabell 11C, 12A
76 1983 MU 83 tabell 12A-B
77 1983 MU 83 tabell 12B-C