Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F28 - Övriga ämnesordnade handlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1966-1980 Ingenjörssamfundet
2 1967-1973 Länsgruppen för Dag- och Fritidshem i Stockholms län
3 1971-1975 FAT-gruppen enklare avtal
4 1976-1990 FAT-gruppen förenkling av avtal 1976. Arbetsgruppen för chefs- och ledningsfrågor 1986-1987. Förändring inom statsförvaltningen 1985-1990
5 1973-1985 Arbetsgrupp för etiska frågor inom polisväsendet 1973-1974. Arbetsgruppen för de vetenskapliga biblioteken 1980-1985 Larmdivisionen/Larmbolaget 1981
6 1970-1989 Skogstjänstemannaorganisationernas Samarbetsråd, luckor 1983-1986
7 1993 Skrivelser, kallelser Fe1
8 1994 "
9 1995 "
10 1994-1997 Seminarium Fe2