Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F24 - Handlingar rörande internationella frågor

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1969-1981 Internationellt samarbete 1969-1970. Internationella arbetsgruppen 1980-1981
2 1971-1977 Internationellt samarbete
3 1978-1982 "-
4 1983-1984 "-
5 1985-1986 "-
6 1987-1989 "-
7 1989-1991 "-
8 1970-1986 PTTI Post-, telegraf- och telefoninternationalen, spridda år
9 1971-1987 PTTI 1987. PSI/ISKA 1971-1985, spridda år
10 1985-1986 Public Services International PSI/Internationalen för stats- och kommunalanställda ISKA
11 1987-1990 PSI/ISKA
12 1984-1990 PSI/ISKA 1990. FIET 1984. Rapport, studiebesök i England 1988
13 1975-1990 STAFO-konferens i Norge 1975. NSO-konferens 1990. EG-seminarium 1989
14 1969-1987 ISKA nordiskt möte 1987. Internationella gruppen 1980-1981. Arbetsgruppen för integrationsfrågor EU-EFTA 1972. Nordiska Samarbetskommittén för skogsvårdstjänstemän 1969-1973
15 1974-1983 NSO 1974-1979. Nordiska Samarbetskommittén för skogsvårdstjänstemän 1980-1983
16 1984-1988 NSO
17 1971-1994 Norrdiskt Forum 1994. Internationellt program 1981, 1986, 1993. Internationellt allmänt 1992. Korrespondens med Oslo 1971, 1973
18 1993 Interntionell korrespondens