Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F23 - Handlingar rörande organisationstvister, gränsdragningsfrågor

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1969-1990 Allmänt 1970-1990. Förtroenderådet ST-SF 1979-1983. Förhållandet ST-SF 1969-1984
2 1970-1983 Gränsdragning ST/SF 1983. Gränsdragningar och organisationstillhörighet A-K, L-S 1970
3 1962-1989 Gränsdragningar och organisationstillhörighet T-Ö 1970. Gränsdragningar och dubbelorganisering 1962-1988. ST-SHSTF 1969-1974, 1985-1989
4 1969-1995 Förhållandet; ST-SKTF 1969, 1985-1992, ST-SJF 1969-1991, ST-SFL/SL 1971, 1987,ST-HTF 1970, 1977, ST-SALF 1969-1971. Svensk Tolkförening 1979. JUS 1974-1975. TCOs organisationsplan, utredning 1986-1987. Organisationsgränser 1992-1995
5 1980-1987 Förhållandet ST-SALF 1983-1987. Organisationsgränser ST-SIF ST-SF 1980-1983
6 1984-1989 Organisationsgränser
7 1971-1992 Organisationsfrågor TCO, SACO 1971-1992, luckor. TCO-S organisationspolitiska kommitté 1982-1985. ST/SIF/HTF/SKTF arbetsgrupp rörande SALF-frågan 1982
8 1984-1986 Kronojägarnas organisationstillhörighet
9 1972-1993 Bildandet av Avd 114 och 115 1972-1974, SALF 1979, SKTF 1993. Samverkan av Sv Konstnärsförbundet 1993