Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F21f - Handlingar rörande avdelningar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1971-1991 Avdelningsbildning 1971-1988 spridda år. Samgående avd 413 och 104 1972. Riksklubb vid ST-ÖCB 1987-1989. ST-LST avd 104 1990-1991. Avdelningsbeteckningar 1972. Möte med "små" avdelningar u å
2 1972-1989 Posttjänstemännens Förening PF inträde i ST 1980-1983. Samgående ST-TELE och ST-TF 1976. Avd 116 ST-SKOG organisationsfrågor bildandet 1976-1977. Bildandet av avdelning 324 1972-1974. Organisationsutvecklingsgruppen inom Avd 110 1988-1989
3 1972-1986 Bildandet av ST-SKATT Avd 110 1986-1987. Avd 114 ST-Lantmäteriverket Bildandet 1974. Enkät rörande sammanslagning av Avd 108 o 109 1976-1977. Sammanslagning av Avd 203 o 204 1976-1977. Bildande av ST-PUN 1972