Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F21b - Handlingar rörande personal, intern kompetensutveckling

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1966-1987 Löne- och personalpolitik, luckor 1978-1979
2 1971-1994 Löne- och personalpolitik 1988-1992, 1994. Personalfrågor 1971-1986 spridda år. Personalförteckning 1973-1991 spridda år. Personal- och myndighetsförteckning 1969-1974/75
3 1983-1994 Personalkonferenser och personaldagar spridda år, u å
4 1971-1994 Intern kompetensutveckling 1988, Kampanj; Tänk om 1991. Kommitté för personalutbildningsfrågor 1971. FA-dagar 1989
5 1969-1984 Kansliets företagsnämnd 1969-1976. Skyddskommittén 1977-1984
6 1969-1993 Skyddskommittén 1985-1988. Förhandlingar ST-STP 1969-1990. Fastighetsskötare hos ST 1980-1985. Anställningskontrakt 1993
7 1986 Skåneprojektet tjänstemämmens utbildningsbehov
8 1993 "Offensiv"
9 1993-1994 "Offensiv" "Tänk om"
10 1993-1994 "Tänk om"
11 1993-1994 "Proffs"
12 1994 "Manifestation"