Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F21a - Handlingar rörande kansliorganisation, STs verksamhet

Plats
Anmärkning
Personal, lokaler, material
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1992 Steget Framåt. Ingår i F 21 d:5
1 1969-1977 Kansliorganisation, luckor 1971, 1973, 1975
2 1982-1984 Kansliorganisation
3 1984-1986 Verksamhetsöversyn
4 1985-1986 Kansliorganisation
5 1969-1987 Organisation och verksamhet 1978-1985, lucka 1983. FA-avdelningen 1987. Indelning och organisation 1969
6 1984-1987 Översyn Informationsavdelningen 1985-1987. Lokalt Fackligt Förändringsarbete (LOFFA) 1984-1987
7 1984-1994 LOFFA 1984-1987. Verksamhetspolicy 1992, 1994
8 1989-1990 ST 90
9 1989-1991 ST 90
10 1989-1991 ST 90
11 1989-1995 Arbetsplatssatsningen 1989-1990. Parlamentarisk organisation 1989-1990. Omställningsarbete 1992, 1994-1995
12 1980-1985 Regional kansliorganisation
13 1983-1986 Fackligt handlingsprogram 1983, 1986
14 1973-1981 Lönepolitiskt program handlingar 1973-1975, LP 77 remissvar 1976. Löne- och personalpolitiskt program 1981
15 1976-1990 Lönepolitiskt program 1989-1990. Personalpolitiskt program PP 77 1976
16 1975-1984 Löne- och personalpolitiskt program 1980-1981, 1984. Fackliga handlingsprogram 1975-1979, 1981
17 1971-1993 Distriktsutredningen DUK 1971-1975. Nya regionalkanslier 1972. Arbetsgruppen för organisationsfrågor 1977. Unga ST 1992-1993. Organisationsfrågor 1992
18 1992 Detta ska vi satsa på
19 1995 ST 95