Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F20 - Handlingar rörande jämställdhet

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1980 Jämställdhetsprogram. Ingår i F 12 b:20
1 1974-1983 Enkät "Kvinnornas situation inom Statsförvaltningen " 1974. Allmänt 1979-1983
2 1984-1990 Allmänt, lucka 1988
3 1979-1989 Jämställdhetsrapporter och planer 1979-1980, 1982, 1984-1986. Riksåklagarämbetet 1989. Diskriminering/besvär 1982, 1984-1985. Avtal och förhandlingar jämställdhet 1982-1984
4 1976-1986 Avtal och förhandlingar jämställdhet 1978-1981. Jämställdhetsförhandling/tvist Riksarkivet 1982. Bostadsstyrelsen 1983. FHR-ärenden förordning om jämställdhet i statlig verksamhet 1986. Arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor 1976
5 1977-1980 Rapporter jämställdhet avd 101-115 1977. Arbetsgruppern för jämställdhet 1980
6 1977-1989 Jämställdhetsgruppen 1977, 1984. Kansligruppen för jämställdhet "Jämka" 1987-1989. TCO-S jämställdhetsgrupp 1981-1985
7 1977-1987 TCO-S jämställdhetsgrupp 1986-1987. Statistik rörande jämställdheten inom ST 1977. Jämställdhet bland STs förtroendevalda statistik 1984-1987 spridda år. Könsdiskriminering/förhandling 1984
8 1980-1989 Jämställdhetsombudsmannen 1980-1981. Jämställdhetsmillionen ansökningar 1987-1989
9 1983-1985 Televerkets utredning lön/kön
10 1983-1985 "-
11 1982-1983 Utredning kring könsdiskriminering 1983. Diskrimineringsärenden 1982-1983
12 1982-1983 Diskrimineringsärenden
13 1987-1992 Anmälan om könsdiskriminering 1987. Interna arbetsgrupper för jämställdhet 1988-1989. Jämställdhetsfrågor 1992