Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F19a - Handlingar rörande omorganisation av statliga myndigheter, övergripande

Plats
Anmärkning
Omlokalisering av statlig verksamhet, allmänt volym 25-33, myndigheter volym 35-44
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1975-1976 Minnesanteckningar H75. Centrala handlingar
2 1975-1976 Centrala handlingar H75
3 1976 "-
4 1975-1977 "- 1977, protokoll . Informationsmaterial. Stockholms Högskoleregion 1975
5 1976 Stockholms Högskoleregion H75
6 1976-1979 "- 1976. Personaladministrativt system vid högskolan H75 1979
7 1975-1977 Personaladministrativy system vid högskolan H75 1977, informationsmaterial, protokoll
8 1975-1976 Uppsala Högskoleregion H75
9 1976-1977 "-
10 1975-1977 "- informtionsmaterial, protokoll, Lund/Malmö Högskoleregion
11 1976 Lund/Malmö Högskoleregion
12 1975-1977 "- 1976-1977, protokoll och informationsmaterial 1975-1977
13 1975-1976 Göteborgs Högskoleregion H75
14 1975-1977 "- 1976-1977, protokoll, informationsmaterial 1975-1977. Östra Högskoleregionen H75 1975
15 1975-1977 Östra Högskoleregionen H75 1976-1977, protokoll, informationsmaterial 1975-1977. Umeå Högskoleregion 1975
16 1975-1977 Umeå Högskoleregion H75 1976-1977, Protokoll, informationsmaterial 1975-1977. Biblioteks- och Dokumentationssamverkanskommittén 1975-1976. HÖR-skrivelser 1975-1977
17 1975-1979 TCO-konferenser och informationsmaterial 1975-1976. DATA etapp 1 1976-1977. Ny Högskoleförordning 1977-1979
18 1975-1976 Ny Högskoleförordning H75
19 1976-1979 SÄR PROP/FHR 1977. STs Yttranden 1976. Regionstyrelserna 1977-1979
20 1976-1978 AB-förhandlingar, underlag
21 1977 Ny förvaltningsorganisation
22 1977 "-
23 1977 "-
24 1972-1974 U 68
25 1970-1974 Omlokalisering av statlig verksamhet, allmänt
26 1972-1976 "-
27 1971-1979 Omlokalisering av statlig verksamhet, allmänt 1974-1979, Etapp 1 1971
28 1972-1973 Omlokalisering av statlig verksamhet etapp 1 1972, allmänt etapp 1-2 1972-1973
29 1972-1976 Omlokalisering av statlig verksamhet etapp 1, med pressklipp
30 1971-1978 Omlokalisering av statlig verksamhet etapp 2 1971-1978, med kontaktpersoner u å, referensgruppen med mera 1971-1972
31 1970-1972 Omlokalisering av statlig verksamhet referensgrupp m m 1970-1972. Förslag på utflyttning av myndigheter 1972:1
32 1972 Omlokalisering av statlig verksamhet förslag på utflyttning 1972:II. Enkät
33 1970-1974 Omlokalisering av statlig verksamhet ST-möten och konferenser. Bostadslönefrågor 1973-1974. Möte med ST-KU 1974
34 Rullband ST-möten
35 1971-1975 Omlokalisering av statlig verksamhet, myndigheter
36 1972-1976 Omlokalisering av statlig verksamhet . Enskilda ärenden 1972-1973
37 1974-1985 Omlokalisering av statlig verksamhet , enskilda ärenden
38 1968-1974 Omlokalisering av statlig verksamhet, KVS; utflyttning av Österåker 1968-1971. Ortskommittéer; Eskilstuna 1974, Örebro 1970, Karlstad 1972, 1974, Falu/Borlänge 1972-1974, Gävle 1972-1974, Sigtuna 1974
39 1971-1975 Omlokalisering av statlig verksamhet. Ortskommittéer; Sundsvall 1971-1974, Östersund u å, Umeå 1973-1975, Luleå 1973, Uppsala 1972
40 1973-1976 Omlokalisering av sttlig verksamhet; Uppsala 1973-1974, 1976
41 1970-1979 Omlokalisering av statlig verksamhet; Uppsala 1970-1975, 1979
42 1972-1975 Omlokalisering av statlig verksamhet; Kalmar 1973-1975, Borås 1972, 1974, Jönköping 1972-1975, Linköping 1972
43 1971-1975 Omlokalisering av statlig verksamhet; Norrköping protokoll
44 1971-1975 Omlokalisering av statlig verksamhet; Norrköping 1972-1975. OKV-möten 1971-1972
45 1972 OKV-möten
46 1970-1974 OKV; Referensgrupper 1973, ledning, centrala servicefunktioner 1973, förvaltning, gemensam ledning 1974, allmänt 1970
47 1971-1973 OKV allmänt 1971-1972. Veterinärhögskolan och Statens Veterinärmedicinska Anstalt 1973
48 1974-1975 OKV allmänt 1974-1975. Veterinärhögskolan och Statens Veterinärmedicinska Anstalt 1974
49 1972-1988 OKV projektgrupp 1972-1974. Omlokalisering av statlig verksamhet 1981-1982, 1987-1988. Museisamverkan 1986. De statliga energimyndigheterna MOE 1979-1980
50 1978-1985 Deklarationskontrollutredningen 1984-1985. Decentraliseringsutredningen 1978
51 1977-1982 Decentralisering av statlig verksamhet 1981-1982. Delgivningsverksamhetens organisation 1977
52 1971-1978 Delgivningsverksamhetens organisation 1978. Exekutionsväsendet (DAP) 1971-1975
53 1972-1985 Exekutionsväsendet (DAP) 1972-1973, DAP-EON 1973. Förvaltningsutredningen 1985
54 1979-1986 Forskningssamverkanskommittén (FOSAM) SOFI 1978-1979, FOSAM 1979-1980. Affärsverken och deras bolag/Verkledningskommittén 1985-1986
55 1974-1978 Maskin- och Driftsanläggningar orgnisation och förhandlingar
56 1979-1981 Samverkan inom statlig fastighetsdrift
57 1978-1982 Inomregional decentralisering 1981. Länsdemokratikommittén
58 1980-1982 Länsdemokratikommittén
59 1984-1985 Samordnade länsförvaltning/Norrbottenprojektet
60 1986 "-
61 1986-1987 "-
62 1987 "-
63 1987-1988 "-
64 1988 "-
65 1988-1989 "-
66 1990-1991 "-
67 1986-1991 Samordnad länsförvaltning
68 1987-1988 Samordnad länsförvaltning/Norrbottensprojektet 1987. Samordnad länsförvaltning STs ledningsgrupp 1988
69 1990-1991 Samordnad länsförvaltning regionla kommittéer 1990, centrala kommittén 1990-1991.
Häri även:
F 19 b Handlingar rörande myndigheteers organisation; enskilda myndigheter 1976-1977
70 1979-1984 Inrättande av närradionämnden 1982. Fastighetsdatagruppen