Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F18c - Handlingar rörande lönebidragsanställning

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1982-1987 Allmän korrespondens
1 1979-1988 Allmänt, luckor 1983-1984, 1986. Anteckningar från möten och arbetsplatsbesök 1982-1984
2 1979-1988 Anteckningar från arbetsplatsbesök och möten 1985-1988. Korrespondens med statliga organ 1979-1980. Lönebidragsärenden, individuella 1985, 1987-1988
3 1979-1987 Lönebidragsärenden, individuella 1982-1987. Övergångar till andra förbund i samband med lönebidragsreformen 1979-1980
4 1982 Statistik, antal anställda län AB-O
5 1985 Statistik, antal anställda
6 1986 Statistik, antal anställda