Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F18a - Handlingar rörande arkivarbetare

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län A Avd 101-214 sektion 10
2 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län A Avd 214 sektion 12 Avd 215-300
3 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län A Avd 300
4 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län A Avd 301-415
5 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län A Avd 423-445, länC Avd 101-221
6 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län C Avd 300-401, län D
7 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län E-F
8 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län G, län H 101-214
9 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län H Avd 301-324, län I, län K Avd 101-115
10 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län K Avd 300, län L
11 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län M Avd 101-214
12 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län M Avd 300-324, län N Avd 101-115
13 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län N Avd 202-326, län O Avd 101-217
14 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län O Avd 223-330
15 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län P, län R Avd 101-110
16 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län R Avd 112-330, län S Avd 101-300
17 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län S Avd 300-315, län T
18 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län U-W
19 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län X Avd 101-300
20 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län X Avd 300-436, län Y Avd 101-214
21 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län Y Avd 300-416, län Z
22 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län AC
23 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län BD Avd 101-300
24 1969-1979 Inträdesansökningar och akter län BD Avd 300-330. Allmänt 1969. Förhandlingar 1969-1971
25 1971-1972 Förhandlingar
26 1973 Förhandlingar
27 1974 Förhandlingar
28 1975-1978 Förhandlingar, lucka 1977
29 1977-1980 Förhandlingar
30 1977-1981 Förhandlingar inkl övergångsavtal till lönebidragsanställda
31 1972-1979 Kollektivavtal 1972-1976. Tryckta avtal 1973-1979. Översynsförhandlingar 1975-1976. MBL-avtal, övergångsavtal 1977-1979
32 1976-1987 Personal vid taltidning 1976. Enkät 1978. Enkät; frivillig avgång 1987
33 1976-1983 Enkät rörande arkivarbetare 1976. Enkät konservering 1977. Enkät polisväsendet 1983
34 1977-1980 Organisation För Skyddad Verksamhet
35 1976-1981 Ny Yrkesinriktad Rehabelitering 1976, 1978-1979.Utredningar 1980-1981
36 1970-1983 Statliga servicecentraler för myndigheter SIGA 1979-1983. Utredningar 1970-1981, luckor
37 1977-1979 Konserveringsuppgifter inom ST-AM avd 324 HT77 1977. Utredningar rörande uppsökande verksamhet 1978. AMS-Krusegrupp 1979
38 1976-1982 Pensioner 1976, 1979-1980. Förteckning över arbetsplatser 1979. Kursmaterial 1982
39 1969-1975 Avgångna medlemmar A-G 1969-1972. Kursmaterial 1973-1975
40 1969-1972 Avgångna medlemmar A-Ö
41 1969-1974 Avgångna medlemmar L-Ö 1969-1972, A-G 1973-1974
42 1973-1976 Avgångna medlemmar H-Ö 1973-1974, A-B 1975-1976
43 1975-1976 Avgångna medlemmar C-O
44 1975-1977 Avgångna medlemmar P-Ö 1975-1976, A-K 1977
45 1977-1978 Avgångna medlemmar L-Ö 1977, A-E 1978
46 1978 Avgångna medlemmar F-S
47 1978-1979 Avgångna medlemmar T-Ö 1978, A-J 1979
48 1979 Avgångna medlemmar K-Ö
49 1970-1980 Avgångna medlemmar A-Ö 1980. Arbetslösa, studerande 1970-1978
50 1969-1980 Arbetslösa och studerande 1979-1980. Medlemmar som utträtt, avlidit, annat arbete 1969-1971
51 1972-1977 Avregistrerade medlemmar län A-E
52 1972-1977 "- F-O
53 1872-1977 "- P-X
54 1972-1977 Avregistreade medlemmar Y-BD. Avd 333 och 499. Statistik MU -72
55 1973-1974 Statistik MU -73 län 01-25. Avregistrerade medlemmar enligit MU -74 pers I-Ö
56 1974 Avregistrerade medlemmar enligt MU -74 pers I-Ö. Statistik MU -74 län A-G
57 1974-1975 Statistik MU -74 län H-BD. Arkivarbetare som utplockats vid MU -75 pers A-Ö
58 1975 Statistik MU -75 län A-BD
59 1970-1976 "- -76, pers A-Ö. Statistik 1970-1971
60 1976 Statistik MU -76 län A/B-BD, pers A-Ö
61 1977 "- -77 pers A-Ö, län AB-D
62 1977 "- -77 län E-BD
63 1978-1979 "- -77 län A-BD. MU -79 län A-D
64 1979 "- -79 län E-BD, förfrågningar rörande medlemskap MU -79
65 1969-1975 Personliga tjänster 1969, 1974-1975
66 1975-1976 "-
67 1975 "-
68 1977 "-
69 1978-1979 "-
70 1976-1981 "- 1980-1981. Arkivarbetare som fått personlig tjänst 1976 (underlag MU)
71 1974-1976 Arkivarbetare som fått personlig tjänst 1974, 1976 (underlag MU)
72 1977-1979 Arkivarbetare som fått personlig tjänst 1977, 1979 (underlag MU)
73 1979-1980 Personliga tjänster 1979/1980 län AB-M
74 1979-1980 Personliga tjänster 1979/1980 län S-BD
75 1974-1980 Arkivarbetare vid militära arbetsplatser 1974. Regionsombudsmän, arkivarbetare 1977-1980. Antalet arkivarbetare per förhandlingsektion 1979
76 1970-1981 Arbetsledarfunktion 1970-1977. Arkivarbetarnas organisationsform 1971-1975. Anslutningsform 1971-1972, 1975. Regionombudsmän 1975-1981
77 1969-1972 Lönestatistik 1969-1971. Anteckningar från möten och arbetsplatsbesök 1969-1972
78 1969-1981 Anteckningar från möten och arbetsplatsbesök 1973-1981. Manuskript till föredrag 1969-1973
79 1969-1980 Länsvis kartläggning 1969-1973. Arkivarbete i framtiden 1976-1977. Facklig tillhörighet 1979-1980
80 1973-1977 Pensioner 1973. Arbetsplatsombud 1975. Skyddsombud 1976-1977. Arkivarbetsyrket i framtiden 1977
81 1977 Skyddsombud län AB-BD
82 1969-1977 Arkivarbetarnas referensgrupp
83 1970-1981 Kontaktgrupper allmänt korrespondens 1970-1979. Arkivarbetarnas referensgrupp 1978-1981
84 1972-1980 Kontaktgrupper; AB-län 1974-1979, C-D län 1974-1979, E-län 1972, 1974, 1979, F-län 1974, 1978-1980, G-län 1974-1975, 1977-1979, H-län 1974-1977, I-län 1974, 1976-1979, K-län 1974, 1977, L-län 1977-1979, M-län 1977-1980, N-län 1974, 1978-1979, O-län 1
85 1971-1980 Kontaktgrupper; P-län 1976-1977, 1979, R-län 1975-1980, U-län 1974, 1977-1979, W-län 1973, 1977-1979, X-län 1975-1980, Y-län 1972-1980, Z-län 1971, 1976-1980
86 1972-1980 Kontaktgrupp AC-län 1975, 1977-1980, BD-län1972-1980. Avveckling 1979
87 1979-1981 Avveckling 1980-1981. Konferenser; avveckling 1979-1980. Arkivarbetare vid övergång till lönebidragsanställning 1980. Medlemmar hos Samhällsföretag 1979-12-31 län AB
88 1979 Medlemmar hos Samhällsföretag län C-O
89 1979 "- län P-X
90 1979-1980 Medlemmar hos Samhällsföretag län Y-BD 1979. Övergångar och förhandlingar till Samhällsföretag 1979/80
91 1970 Lönenkät län AB-F
92 1970 " län G-O
93 1970 " län O-U
94 1970 " län W-BD
95 1969-1971 Allmän korrespondens
96 1972-1975 "-
97 1976-1979 "-
98 1980-1981 "-
Häri även:
F 18 c Handlingar rörande lönebidragsanställning 1982-1987