Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F17b - Handlingar rörande arbetsmarknad och sysselsättningsfrågor

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1975-1986 Arbetslöshet 1975, 1981-1986
2 1987-1989 Arbetslöshet
3 1976-1995 Arbetslöshet 1991-1995. Sysselsättningsutredningen 1976-1977, 1979. Enkät; personalkonsekvenser i samband med förändringar och nedskärningar 1981
4 1979-1990 Sysselsättningspolitik "Arbete åt alla" 1979-1987 spridda år. Sysselsättningsprojekt inom Avd 212, ST-ÅV. Arbetslösa, statistikgruppen 1983-1985. Deltidsarbetslöshet 1990. Enkät rörande dold arbetslöshet Avd 333 1984. Projekt Nytillkomna Arbetslösa M
5 1984 Projekt Nytillkomna Arbetslösa Medlemmar III:e kv
6 1980-1984 Projekt Nytillkomna Arbetslösa Medlemmar IV:e kv 1984. Arbetsmarknadspolitiska arbetsgruppen 1980
7 1981-1983 Arbetsmarknadspolitiska Arbetsgruppen
8 1973-1983 Beredskapsarbete
9 1973-1986 Beredskapsarbete 1978-1982. Beredskapsarbete Norrlandsprojekt 1980-1986. Konferens "Förbud mot handikapp" 1973
10 1978-1987 Handikappade 1978, 1980-1985, 1987. Enkät rörande hörselhandikappade 1981-1982
11 1978-1985 Anställningsfrämjande arbete i E-län 1979. Ungdomsplatser och ungdomslag 1978-1985
12 1986 Enkät rörande ungdomsplatser och ungdomslag
13 1986 Enkät rörande ungdomsplatser och ungdomslag
Häri även:
F 12 a Arbetsmiljö; allmänt 1984-1988