Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F12b - Handlingar rörande ADB och ny teknik

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1975-1980 ADB allmänt, lucka 1976
2 1981-1983 ADB allmänt
3 1981-1988 Arbetarskyddsverket 1981-1985. ADB allmänt 1983-1988, lucka 1986. Arbetsförmedlingen i Göteborg projektet Plantan 1985. AMU 1986, 1988
4 1976-1990 Arbetsmarknadsverket och Länsarbetsnämnderna 1976,1980-1989. Statens Bakteriologiska Laboratorium 1981-1982. Bostadsstyrelsen/Boverket 1982, 1986, 1989-1990.
5 1980-1991 Byggforskningsrådet 1980-1986. Bostadsstyrelsen 1991
6 1978-1986 Domstolsväsendet 1978-1983. Domänverket 1981-1983, 1986. Centrala Studienämnden 1982, 1988.Civilförsvarsstyrelsen 1983-1984, 1986. Domkapitlen 1984
7 1969-1986 Exekutionsväsendet (REX) 1969-1981. Jordbrukshögskolor 1981-1982, 1986
8 1981-1989 Statens Invandrarverk 1981, 1988-1989. Statens Lantbrukskemiska Laboratorium 1980-1981, 1983, 1985. Kommerskollegium 1987. Kriminalvårdsstyrelsen 1989.
9 1979-1992 Lantbruksstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen 1979-1985, 1987. Lantbruksstyrelsen 1983, 1985. Länsbostadsnämnden 1986-1990, 1992. Lantmäteriverket 1991.
10 1978-1985 ST-Datareg/dataregistrering inom länsstyrelserna 1978-1981. ADB-utveckling inom länsbostadsnämnderna 1982-1985
11 1978-1989 Länsstyrelser 1978-1987. Luftfartsverket 1979-1989. Muséer 1980, 1983, 1985
12 1979-1988 Planverket 1979-1980, 1985. Riksdag och Departement 1979-1984. Polisväsendet 1982-1988. Postverket 1985-1986
13 1975-1982 Polisväsendet 1975-1979. Länsstyrelser m fl myndigheter 1982
14 1984-1990 Statens Järnvägar 1984, 1988. Regeringskansliet och Riksdagen 1985-1988. Riksförsäkringsverket "Spången" 1986-1990
15 1980-1990 Riksrevisionsverket 1980-1981. Riksåklagaren 1981, 1986-1989. Riksskatteverket och lokal skattemyndigheten 1983-1990
16 1978-1993 SMHI 1978, 1983. Statens Pris- och Kartellnämnd 1985-1987. Patent - och Registreringsverket 1983. Riksgäldskontoret 1993. Statskontoret 1984-1986
17 1983-1989 Statshälsan 1987-1988. Sjöfartsverket 1979-1986. Trafiksäkerhetsverket 1983-1989
18 1979-1988 Televerket 1979-1980, 1985. Vattenfall 1979-1980, 1982. Universitet och högskolor 1980-1987. Vägverket 1981-1982, 1986-1988
19 1980-1981 Arbetsgruppen för datafrågor, minnesanteckningar, dagordningar, korrespondens
20 1979-1985 Datapolitiskt program 1979-1983, 1985.