Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F11 - Handlingar rörande arbetstagarkonsulter

Plats
Anmärkning
Register över projekt 1978-1990 i vol 2
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1978-1981 Arbetstagarkonsulter, konsulter personbeskrivningar
2 1982-1988 Korrespondens 1982-1988. Projekt 1-6
3 Projekt 7-26
4 " 27-43
5 " 44-60
6 " 61-71
7 " 72-85
8 " 86-102
9 " 103-110
10 " 111-119
11 " 120-129
12 " 130-140
13 " 141-151
14 " 152-173
15 " 174-203
16 1991 " 204-228. Projekt 1991
17 1988-1989 Ej numrerade
18 1979-1984 Ingen åtgärd eller avskrivna
19 1981-1988 Ingen åtgärd eller avskrivna 1985-1987. Initierade av andra organisationer 1981, 1984-1988
20 1990-1995 Projekt A-H
21 1990-1995 " I-L
22 1990-1995 " M-S
23 1990-1995 " T-Ö
24 1989-1995 Sammanställningar och korrespondens 1989-1995. Register A-Ö 1990-1995