Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F12a - Handlingar rörande arbetsmiljö; allmänt

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1991 Framtidsprogram 1991. Ingår i F 12 b:20
- 1981-1982 Nattarbete. Ingår i F 13:3
- 1987-1990 Chefsprogram 1987-1988. Alkoholpolitiskt program 1990. Ingår i F 12 b:20
- 1984-1988 Arbetsanpassning. Ingår i F 17 b:13
1 1974-1982 Lucka 1976
2 1983-1984
3 1985-1990
4 1979-1993 Sektion 4 1979-1981. 1991, 1993
5 1976-1981 Ny arbetsmiljölag 1976. Rapporter angående arbetsmiljö sekt 4 1981
6 1971-1991 Universitetsrestaurangkommittén 1971-1972. Avd 214 ST-ATFs arbetsmiljögrupp 1980-1982. Domstolsverkets löneadministration 1986-1987. Riksbanken, etiska regler 1987. Stabsmyndigheternas verksamhet 1991.
7 1979-1986 FOU/Statens Arbetsmiljönämnd SAN 1979-1982. Sekt 4 Byggnadsfrågor 1981. Grannskapscentraler 1982. Lokalvård 1985-1986.
8 1977-1988 Måltidsfrågor 1977-1983, 1988. RSV servicetänkande 1985.
9 1978-1987 Planering och deltagande 1978-1979, 1982. Resultaträkning och effektivitet 1982-1987. Målstyrning och servicetänkande 1984-1986
10 1970-1979 Personalvårdsenkät 1970. PA-utveckling inom avd 214 ST-ATF 1976. Barnledighet 1978-1979.
11 1972-1986 Personalpolitik inom polisväsendet 1972-1974. Arbetsrätt 1976. Meritvärdering 1980, 1983-1986
12 1974-1981 Personalpolitik inom polisväsendet 1974-1976. Arbetstagarkonsulenter 1978-1980. Statistiska Centralbyrån ledarskap 1980-1981.
13 1971-1983 TCO-S nämnd personaldministrativa frågor 1971-1972. Tjänstetillsättningar och rekrytering 1978-1983.
14 1973-1984 TCO-S nämnd för personaladministrativa frågor 1973-1976. PA-frågor 1981-1984.
15 1982-1987 PÅDoK-gruppen 1982-1987. PA-frågor 1985-1986
16 1973-1986 Traktamentsbeskattningsutredningen 1973. Anställningsformer inom universitet och högskolor 1975-1976. Enkät rörande anställningsformer 1983. PÅDoK-gruppen 1986
17 1980-1991 Statsförvaltningen inför 80-talet 1980. Enkät inom avd 212 ST-Åklagare arbetsuppgifter 1983. Bolagisering av statsförvaltning 1985-1986. Krispaketet 90 1990-1991.
18 1987-1991 Statstjänstemän gör livet lättare kampanj 1987 I. STs Arbetsmiljöpaket del 1-2 1989, 1991.
19 1987-1988 Statstjänstemän gör livet lättare. Kampanj 1987 (bidrag 1987-1988). Remiss kring handlingsprogram för Chefsfrågor och ledarskap 1987.
20 1980-1982 STs arbetsmiljögrupp
21 1980-1982 STs arbetsmiljögrupp
22 1987-1989 Skogstjänstemännens arbetsmiljö
23 1976-1987 Företagshälsovård 1976-1986. Statshälsan 1979-1980. Hälsoundersökning på SGU 1987.
24 1971-1991 Socialförsäkringsfrågor 1971-1972. Yrkesinriktad rehabilitering 1979. Missbruk 1981-1987. Sexuella trakasserier 1985-1987. Sjukförsäkringar 1991
25 1972-1983 Arbetsanpassning. Lucka 1975
26 1976-1980 Fackliga handlingsprogram avdelningar, u å