Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F10c - Handlingar rörande kurser

Plats
Anmärkning
Centrala, lokala TCO, avdelnings- och distriktskurser. Kursmaterial se F 10 b

För Förbundsstyrelsens kurser se A4c och för
Presidiets kurser se A5b
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1969-1974 Lucka 1971
2 1974-1975
3 1975
4 1975-1976
5 1976-1977
6 1977-1979 Kurser för arkivarbetare 1977-1979
7 1977
8 1977-1978
9 1978-1979
10 1979
11 1979
12 1979-1981
13 1981
14 1981-1982
15 1982-1983
16 1983-1984
17 1984
18 1984-1985
19 1985
20 1986
21 1986
22 1986-1987
23 1987
24 1987-1988
25 1988-1989
26 1989-1991
27 1977-1993 Avdelningsvisa och distriktsvisa kurser 1977-1979. Kurser 1991-1993
28 1979-1981 Avdelningsvisa och distriktsvisa kurser
29 1974-1990 ST-medlemmar på TCO-kurser 1974-1976. Avdelningsvis och distriktsvisa kurser 1981, 1983-1990
30 1977-1986 ST-medlemmar på TCO-kurser 1977-1979, 1985-1986
31 1987-1990 ST-medlemmar på TCO-kurser
32 1994 TCO-kurser 1-5 +
Ämneskurs Afrika Asien
33 1994 Samtliga kurser från ST Universitet:
- Utbildning för Förbundsstyrelsen
- Nätverksdag
- Arbetsseminarium kring Förnyelsenätverk
- Utbildning i opinionsbildning
- Retorikkurs
34 1995 Samhällspolitiska TCO-kurser