Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F10b - Handlingar rörande facklig utbildning

Plats
Anmärkning
Med policy, kursmterial
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1970-1979 Allmänt, luckor 1971-1972
2 1980-1981 Allmänt
3 1982-1984 Allmänt
4 1985 Allmänt
5 1985-1987 Allmänt
6 1987-1988 Allmänt
7 1988-1989 Allmänt
8 1973-1991 Allmänt 1990-1991. Kursmaterial 1973-1980, 1982, 1985.
9 u å
10 1982-1987 Både med år och u å
11 1984 Både med år oh u å
12 1980-1989 Arbetsgruppen för utbildningsplanering UPA 1980-1981. Kursledarpärm FMU etapp I 1984. Aktuellt informations- och studiematerial från ST 1989, u å
13 1981-1985 Arbetsgruppen för utbildningsplanering UPA 1981-1984. Inventering av utbildningsbehov 1984-1985.
14 1985-1986 Inventering av utbildningsbehov 1985/86
15 1982 Kursstatistik
16 1978-1989 Kursstatistik 1985-1986, 1989. Kursinbjudningar 1978-1979, 1981
17 1969-1988 Kursinbjudningar 1984-1988.
Häri även:
F 10 e Handlingar rörande stipendier1969-1970
18 1992 "Aktiv Styrelserepresentant" steg 1-2 1990-talet. Trygghetspärm u å. "Steg mot kunskap" 1992.