Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F14a - Handlingar rörande förvaltningsdemokrati och arbetstagarinflytande

Plats
Anmärkning
FNYS= Försöksverksamhet med Nya Former av Samarbete
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1990-1991 Demokratisl arbetsorganisation, u å. Ingår i F 12
- 1970-1981 Utgående handlingar rörande universitetsdemakrati 1970-1971. Förvaltningsdemokrati 1972-1973. Företagsdemokrati 1981.
Ingår i F 6:7
- 1970-1981 Universitetsdemokrati 1970-1973. Företagsdemokrati 1981.
Ingår i F 6:7
1 1970-1986 Allmänt 1977-1986. Utvecklingsrådet för företagsdemokrati 1970-1975. Arbetsplatsdemokrati praktiska exempel 1985-1986
2 1982-1987 Arbetstagarkonsulter, MBL/MBA-planering 1982-1987. Exempelsamlingar av MBL-avtal 1982. Om demokrati i facket och på jobbet u å.
3 1974-1987 Projekt "Förbättrat medbestämmande" 1986-1987. Arbetsplatsdemokrati 1984-1985. Fördjupat medbestämmande, konferens med ALC 1990. Styrelserepresentation 1974-1976. Lokalt medbestämmande i praktiken u å. Utvärdering av MBL 1976, 1981.
4 1971-1984 Medbestämmande; allmänt 1980-1984. DEFF-handlingar 1973-1976. SAMKO-rapporten 1971
5 1976 Utvärdering av DEFF, Vägverket . Forskningsrapport rörande MBL u å
6 1971-1990 ALC-projekt/Medbestämmande inom Länsstyrelsen 1988-1990. MBL - försöksverksamhet 1986. Fackliga förtroendemän - allmänt 1971-1976
7 1978-1987 Kartläggning av fackliga förtroendemän 1978-1979. Fackliga förtroendemän/förvaltningsdemokrati 1984-1987
8 1974-1982 Fackliga förtroendemän
9 1976-1982 Fackliga förtroendemän, anmälningar 1976-1982. Fackliga förtroendemän; utvärdering av enkät 1981. Förtroendemannaenkät 1980.
10 1980 Förtroendemannaenkät Avd 101, 102, 105, 110
11 1980 Förtroendemannaenkät Avd 107, 111, 112
12 1980 Förtroendemannaenkät Avd 113-115
13 1980 Förtroendemannaenkät Avd 116, avd i 200, 300- o 400-serien
14 1970-1981 Arbetsgruppen för de fackliga organisationernas framtida förhållanden till centrala servicemyndigheter 1977-1978. Regionala/lokala samverkansorgan inom AMU 1980-1981. Centralt samrådsorgan inom länsstyrelsen 1970-1976
15 1974-1976 Personalrepresentation vid länsarbetsnämnderna 1975-1976. Samverkansform vid Länsstyrelser och Lokala Skattemyndigheter 1974-1975
16 1975 Samverkansformer vid Länsstyrelser och Lokala Skattemyndigheter, avtal. Förslagsverksamhet och utvecklingsarbete inom Rikspolisstyrelsen del I, del II i MBA-S:14
17 1975 Förslags- och utvecklingsarbete inom Rikspolisstyrelsen del III
18 1968-1971 FNYS diariehandlingar
19 1971-1972 FNYS diariehandlingar
20 1968-1973 FYNS diariehandlingar
21 1968-1976 FNYS diariehandlingar 1968-1973. FNYS korrespondens 1970-1976.
22 1970-1973 FNYS målgrupper 1972-1973. Ersättning till FNYS-ledamöter 1971-1972. Utvärdering av FNYS 1970.
23 1968-1972 FNYS minnesanteckningar UKÄ 1971. FNYS inkomna svar från avdelningar och sektioner 1971-1972. Utgående handlingar rörande universitetsdemokrati 1968-1969.