Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F7 - Handlingar rörande juridiska frågor, rättshjälp

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1974-1981 LAS lärare och forskare A-J
Ingår i F 5:8
1 1969-1987 Rättshjälpskommittén protokoll nr 51-79, (nr 77 saknas) 1970-1969. Rättshjälp 1969-1987.
2 1971-1992 Rättshjälp enskilda fall 1988-1991. Rättshjälpsdiarium 1971-1992
3 1970-1979 MBL diarium 1978-1979. Juridiska frågor korrespondens 1970-1975. Juridiska ärenden 1970-1975 enligt rättshjälpsdiarium
4 1970-1978 Juridiska frågor enligt rättshjälpsdiarium 1975-1976, ej diarie 1970-1978
5 1978-1981 Juridiska frågor; allmänt, ej diarium
6 1982-1983 "-
7 1984-1985 "-
8 1986-1990 "-
9 1971-1995 "- 1990-1991, 1994-1995. Besvärsärenden 1971-1973
10 1974-1979 Besvärsärenden
11 1980-1983 "
12 1976-1991 Besvärsärenden 1981-1982, 1984-1987, 1990-1991. AD-mål1976-1978
13 1978-1982 AD-domar
14 1980-1982 AD-mål
15 1983-1989 " 1983-1984, 1989
16 1984 " enskilt fall
17 1990-1991 Arbetsdomstolen
18 1974-1993 AD-domar 1993. LAS lärare och forskare N-Ö 1974-1981
19 1971-1979 Uppsägning av personal vid Åsele skogsbruksskola 1971. LAS varsel 1975-1978, lärare och forskare 1978-1979
20 1979-1982 LAS
21 1982-1983 "
22 1983-1984 "
23 1984-1985 "
24 1985-1986 "
25 1986-1990 "
26 1988-1994 Rättshjälpskommitté 1987, FS-presidium, luckor. Rättshjälp löpnr 1988-1990
27 1982-1993 Rättshjälpskommitté 1982-1989. Rättshjälp löpnr 1991-1993
28 1982-1992 LAS 1982-1985. Rättshjälp löpnr 1989-1992
29 1985-1991 LAS
30 1980-1986 Akter, luckor 1981-1983
31 1987-1989 Akter
32 1990-1993 Akter
33 1993 Akter
34 1985-1992 Rättshjälpskommitéens protokoll 1985-1992
Arbetsskadediarium 1987-1988
35 1986-1990 Rättshjälpskommittéen, kalleleser till sammanträden
36 1990-1990 Rättshjälpskommittéen, kalleleser till sammanträden
37 1991-1992 Rättshjälpskommittéen, kalleleser till sammanträden
38 1993 Rättshjälpskommittéen, kalleleser till sammanträden