Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F4 - Handlingar rörande konflikter

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1969-1974 Konfliktberedskap 1969-1971, 1974. Konfliktombud avd 101-113 1973
2 1971-1973 Konfliktombud avd 201-442 1973. Konfliktombud distrikten 1973. Konflikt 1971.
3 1971-1980 Förhandlingar 1971 med konflikt. Konfliktberedskap inför 1978. Konfliktorganisation 1980.
4 1974-1981 Konfliktorganisation 1980-1981. Konfliktorganisation 1974.
5 1980 Konflikt allmänt feb-apr
6 1980 Konflikt allmänt apr-. Konflikt allmänt sektion B 1980.
7 1980 Konflikt sektion B, D. Konflikthandlingar rörande Televerket och SR
8 1980 Konfliktföreskrifter. Konfliktgruppen. Konfliktnytt. Informationsmaterial. Dispensärenden.
9 1980-1981 Konflikt 1980, telefonmeddelanden. Konfliktutvärdering 1980-1981. konfliktplanering 1980-1981.
10 1981-1983 Konfliktplanering vid arbetsplatser med arkivarbetare 1981. Konflikt vid UD 1981 (kollektivavtal för utlandsstationerade). Konflikt 1983 allmänt. Telefonmeddelanden 1983.
11 1982-1983 Konflikthandlingar
12 1983-1984 Konflikthandlingar sektion E 1983. Tolkning och utvärdering 1983. Konfliktplanering 1983. Konflikt vid Televerket 1984.
13 1983-1985 Dispenser och undantag 1983. Konflikthandlingar 1985.
14 1985 Konflikthandlingar, informationsmaterial.
15 1985 Konflikthandlingar, konfliktplanering.
16 1985-1986 Dispensärenden 1985. Konfliktgruppen 1985-1986.
17 1985-1986 Konflikthandlingar 1985 sektion A. Konflikthandlingar erfarenheter och utvärdering 1985. Konfliktärenden 1986.
18 1986 Konflikthandlingar. Konfliktplanering. Dispensärenden.
19 1985-1989 Konfliktgruppen, konfliktporganisation 1985-1986. Konfliktplanering, konfliktorganisation 1987-1989.