Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F3f - Handlingar rörande övriga förhandlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1969-1978 Ingår i F 3 dg:1
1 1979-1986
2 1974-1990 Övriga förhandlingar 1987-1990. Anpassningsgrupper och beredskapsarbete 1974-1980. Främjandelagen 1980-1983.
3 1976-1987 Förhandlingar Handelsflottans kultur- och fritidsråd 1976-1980. Förhandlingar I-ärenden A-Ö 1983-1987.
4 1977-1982 Budgetförhandlingar 1977/78-1982
5 1982-1984 Budgetförhandlingar 1982-1983/84
6 1971-1988 Budgetförhandlingar 1983-1985, 1988. Oscar II:s jubileumsfond 1971. Svenska Missionsrådet 1980. Operan 1988.
7 1986-1997 Förhandlingsprotokoll med övriga parter.
Riksbankens Jubileumsfond 1988, SJ 1990 Kollektivavtal,
Luftfartsverket 1991 Lokal tvisteförhandling,
Sjöfartsverket 1990-1993, Arbetsgivarverket 1996-1997.