Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F3a - Handlingar rörande Förhandlingar; Allmän serie

Plats
Anmärkning
Remisser, policy, korrespondens
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1970-1980 Enkät inom sekt E 1979/80, lucka 1972
2 1975-1978 Kartläggning av löneläge och befattning av grupper inom förhandlingssektion 8 1978 års lönerörelse
3 1980-1981
4 1980 1980 års lönerörelse (förhandling)
5 1980-1981 1980-1981 års lönerörelse
6 1982-1983
7 1983-1984 Remissvar rörande1984 års avtalrörelse
8 1983 Remiss rörande 1984 års avtalsrörelse
9 1983 1983 års lönerörelse
10 1984 1984 års lönerörelse I
11 1984 1984 års lönerörelse II
12 1984 1984 års lönerörelse III
13 1985 Remiss rörande 1986 års avtalsrörelse
14 1985 1985 års lönerörelse omförhandling
15 1985-1986 1986 års avtalsrörelse bakgrund förankringsprocess
16 1986
17 1986 Lönerörselsen; Internpolitiskt
18 1986 Lönerörelsen
19 1986 Lönerörelsen
20 1986-1988
21 1988 Lönerörelsen
22 1988 Lönerörelsen. (B Palvall)
23 1988 Lönerörelsen. (B Palvall)
24 1988 Lönerörelsen: (B Palvall) uppföljning och ansats
25 1989 Lönerörelsen. (B Palvall)
26 1989 Lönerörelsen. (B Palvall)
27 1988-1989
28 1988-1991 1988 års avtalsrörelse
29 1993 Avtal