Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F3ca - Handlingar rörande löner; centrala avtal

Plats
Anmärkning
Luckor
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1970-1991 Allmänt
2 1971-1990 A, B, C-listor 1971. Löneförhandlingar allmänt 1990.
3 1969-1971 Löneförhandlingar 1969. A, B, C-listor 1971
4 1971 A, B, C-listor
5 1971 Konflikt medlingsförslag. C-listor. Tjänsteförteckningsfrågor.
6 1971-1973 Tjänsteförteckningsfrågor 1971. Lönegradsplaceringar 1972. B-lista 1972, 1973. C-lista 1973.
7 1973-1974 B-lista 1973. B-lista+ALS 1974. B-lista 1974
8 1974-1975 B-lista 1974. C-lista 1974. Konsekvensförhandlingar sektion 8 1975
9 1975 B, C-lista
10 1976 B-lista
11 1976 B-lista
12 1971 B-lista Förlikningskommissonens bud underlag, sludbud
13 1970-1973 B-lista 1971, sekt 7 1973. Förhandlingsrapport sekt 9 1970-1971.
14 1969-1974 Avtal om B-listeåtgärder PALS 1974. Översynsförhandlingar 1969-1973
15 1970-1978 Översynsförhandlingar 1974-1976. Översynsförhandlingar redovisningscentraler och revisionskontor 1978. ALS 1970-1973 1971-1973 tryckt.
16 1974-1976 ALS 1975-1976, 1974-1976 tryckt
17 1974-1976 ALS
18 1977-1980 ALS 1977. ALS ändring 1978. ALS 1979-1980
19 1981-1983 ALS 1981, 1981/82, 1983
20 1984-1985 ALS 1984, 1984/85
21 1971-1976 ALS 1984/85, 1985. AST 1971-1973 tryckt
22 1971-1976 AST 1974, 1975/76, AST-R 1971/1973 tryckta. AST 1972-1974.
23 1975-1980 AST 19755-1977, 1980. AST o TFU 1978-1979
24 1981-1987 AST 1981, 1984-1987, AST/ARB 1982
25 1973-1985 AST 1985. AST-R 1974-1976, 1980, 1985. FAT fördelningsförhandlingar 1973
26 1973-1977 FAT 1973, tryckt FAT 1973. B-lista 1977
27 1977-1980 B-lista 1977-1978, 1980, C-lista 1977-1978, 1980
28 1982-1984 Lönegradsplacering 1982. ALs/C-lista 1983-1984
29 1972-1989 Lönegradsuppflyttning 1985. Lönegradsplacering 1986. Huvudavtal 1972-1989
30 1976-1984 TFU 1980-1981. TFU-frågor 1976-1984. Se även AST. ALLÄ 1977.
31 1975-1978 ALLÄ 1977. ALLÄ Datapersonal sekt 8 1977. ATF 1975, 1978 tryckt. ATF 1976-1978
32 1978-1988 ATF 1980-1988. L-ATF 1978/79 tryckt. L-ATF 1978/79
33 1978-1980 L-ATF 1978/79-1979/80
34 1980-1981 L-ATF 1980/81. L-ATF potter 1980/81. L-ATF F 25-förhandlingar sekt E 1980/81
35 1979-1983 L-ATF 1981/82, 1982/83. Enkät rörande L-ATF 1979.
36 1981-1982 L-ATF F 25:or sekt C E
37 1982-1986 L-ATF 1982/83-1985/86
38 1986-1989 L-ATF 1986/87-1988/89. RALS 1986/87-1988 tryckta. RALS 1986
39 1987-1988 RALS
40 1987-1988 RALS 1988. Sektor C 1987/88.
41 1988 Sektor C 1988. Ändring i GEMS o SA-C 1988. Lönegradsplacering vid Ulleråkers sjukhus 1988
42 1979-1988 Sektor A Affärsverken 1988. Avtal enligt RALS 1987-1988. Förhandlingar och avtal 1979-1985
43 1986-1990 RALS 1989, 1989/90. Sektorsavtal A 1986. Sektorsavtal Försvar 1986. Sektorsavtal; sektor C 1988
44 1988 Sektorsavtal; sektor C 1988
45 1988 Avtal, Sektorsförhandlingar. Fördelningsförhandlingar sektor C
46 1976-1989 Sektor C Fördelningsförhandlingar 1988. Ändring SA-C o F 1988-1989. BAT 1976, avd 214, 221
47 1976 Avtal om B-listeåtgärder BAT-76
48 1988-1989 BOA och AVA 1990, BOA 1992, AVASJ Affärsverksamhetsavtal inom Televerket 1990. GEMS 1988-1989
49 1988-1990 Uppvärderingsförhandlingar 1989. GEMS 1988, 1990