Hem Arkivbildare
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Arkiv
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Serie
Sök

E1a - Korrespondens

Plats
Anmärkning
Med verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser, inkomna och upprättade protokoll och protokollsutdrag.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1903-1908 Arkivkartong. Med stadgar, verksamhets- och revisionsberättelser, inkomna och upprättade protokoll.
2 1909-1918 Arkivkartong. Med inkommen skrivelse från 1890.
3 1909-1915 Arkivkartong.
4 1916-1928 Arkivkartong. Med verksamhets- och revisionsberättelser, debetsedlar, inkomna och upprättade protokoll och protokollsutdrag.
5 1919-1926 Arkivkartong. Med inkomna och upprättade protokoll och protokollsutdrag.
6 1930-1937 Arkivkartong. Med verksamhetsberättelser, tidningsurklipp, inkomna och upprättade protokoll.
7 1933-1936 Arkivkartong. Med verksamhets- och revisionsberättelser, tidningsurklipp, inkomna och upprättade protokoll.
8 1937-1938 Arkivkartong. Med verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser, inventarieförteckning, register över medlemmar, hyreskontrakt med tillhörande ritningar, programblad, inkomna och upprättade protokoll.
9 1939 Arkivkartong. Med verksamhets- och revisionsberättelser, register över medlemmar, inkomna och upprättade protokoll.
10 1940-1941 Arkivkartong. Med verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser, testamente, inkomna och upprättade protokoll och protokollsutdrag.
11 1942 Arkivkartong. Med verksamhets- och revisionsberättelser, inkomna och upprättade protokoll och protokollsutdrag.
12 1942 Arkivkartong. Med verksamhets- och revisionsberättelser, avtal, inkomna och upprättade protokoll och protokollsutdrag.
13 1943 Arkivkartong. Med verksamhets- och revisionsberättelser, reklam- och programblad, ett vykort, inkomna och upprättade protokoll och protokollsutdrag.
14 1943 Arkivkartong. Med programblad, inkomna och upprättade protokoll och protokollsutdrag.
15 1944 Arkivkartong. Med förvaltnings- och revisionsberättelser, programblad, ett vykort, inkomna och upprättade protokoll och protokollsutdrag.
16 1945 Arkivkartong. Med stadgar, inkomna och upprätttade protokoll och protokollsutdrag.
17 1945 Arkivkartong. Med verksamhets- och revisionsberättelser, programblad, avtal, inkomna och upprättade stadgar, protokoll och protokollsutdrag.
18 1945 Arkivkartong. Med programblad, broschyr, inkomna och upprättade protokoll och protokollsutdrag.
19 1946 Arkivkartong. Med verksamhets,- förvaltnings- och revisionsberättelser, stadgar, programblad, tidningsurklipp, inkomna och upprättade protokoll och protokollsutdrag.
20 1946 Arkivkartong. Med verksamhetsberättelser, programblad, inkomna och upprättade protokoll.
21 1947 Arkivkartong.
22 1947 Arkivkartong.
23 1948 Arkivkartong. Med tidningsurklipp.
24 1948 Arkivkartong.
25 1949 Arkivkartong. Med programblad, tidningsurklipp och särtryck ur polistidningen.
26 1950 Arkivkartong.
27 1951 Arkivkartong. Med förteckning över anställda poliskonstaplar och polissystrar.
28 1952-1953 Arkivkartong. Med stadgar, adressförteckning över anställda poliskonstaplar och programblad
29 1954 Arkivkartong. Med stadgar, domslut, kvittenslista och tidskriften Polisnytt.
30 1955 Arkivkartong. Med programblad och vykort.
31 1956 Arkivkartong. Med register över medlemmar och ritning.
32 1957 Arkivkartong. Med register och diarium.
33 1958 Arkivkartong. Med register, tidningsurklipp och programblad.
34 1959 Arkivkartong. Med register och programblad.
35 1960 Arkivkartong. Med diarium.
36 1961 Arkivkartong. Med programblad.
37 1962 Arkivkartong. Med register och diarium.
38 1962 Arkivkartong. Med programblad.
39 1963 Arkivkartong. Med förteckning över poliskonstaplar, tidskrift utgiven av kamraterna, programblad och karta.
40 1963 Arkivkartong. Med festskrift upprättad vid 60-årsjubileét, inbjudningskort, förteckning över polismän, programblad, ritning och försäkringsbrev.
41 1964 Arkivkartong. Med domslut, tidningsurklipp och programblad.
42 1964 Arkivkartong. Med programblad, ritning och försäkringsbrev.
43 1965 Arkivkartong. Med programblad och försäkringsbrev.
44 1965 Arkivkartong. Med programblad och försäkringsbrev.
45 1966 Arkivkartong. Med försäkringsbrev.
46 1966 Arkivkartong.
47 1967 Arkivkartong. Med programblad, försäkringsbrev, register över medlemmar och poliskonstaplar.
48 1967 Arkivkartong. Med programblad, försäkringsbrev och register över poliskonstaplar.
49 1968 Arkivkartong. Med programblad, försäkringsbrev och register över poliskonstaplar.
50 1968 Arkivkartong. Med försäkringsbrev och register över medlemmar.
51 1969 Arkivkartong. Med programblad, försäkringsbrev och register över (blivande) poliskonstaplar.
52 1969 Arkivkartong. Med programblad, försäkringsbrev och register över konstaplar.
53 1970 Arkivkartong. Med programblad, informationsblad, försäkringsbrev och register över konstaplar.
54 1970 Arkivkartong. Med informationsblad, försäkringsbrev och tidningsurklipp.
55 1971 Arkivkartong. Med försäkringsbrev och register över konstaplar.
56 1971 Arkivkartong. Med försäkringsbrev.
57 1972 Arkivkartong. Med försäkringsbrev och tidningsurklipp.
58 1972 Arkivkartong. Med försäkringsbrev, register över konstaplar och karta.
59 1973 Arkivkartong. Med försäkringsbrev, tidningsurklipp och register över konstaplar.
60 1973 Arkivkartong. Med programblad och försäkringsbrev.
61 1974 Arkivkartong. Med försäkringsbrev och register över konstaplar.
62 1974 Arkivkartong. Med programblad och försäkringsbrev.
63 1975 Arkivkartong. Med programblad, försäkringsbrev, ritning, tidskriften Föreningsnytt, tidningsurklipp och register över konstaplar.
64 1975 Arkivkartong. Med domslut och tidningsurklipp.
65 1976 Arkivkartong. Med domslut och register över konstaplar.
66 1976 Arkivkartong. Med faktura(kopia) och försäkringsbrev.
67 1976 Arkivkartong. Med programblad, förteckning över konstaplar och ritning.
68 1977 Arkivkartong. Med tidningsurklipp, ritning och förteckning över konstaplar.
69 1977 Arkivkartong. Med reseräkning och domslut.
70 1977 Arkivkartong. Med förteckning över konstaplar.
71 1977 Arkivkartong. Med programblad, ritning och karta.
72 1977 Arkivkartong. Med ritning och karta.
73 1978 Arkivkartong.
74 1978 Arkivkartong. Med programblad, faktura, register över konstaplar och tidskriften Kamrat-Nytt (inkommen från Polisföreningen Kamraten, Malmö)
75 1978 Arkivkartong. Med informationsblad, domslut och inkommen personalförteckning från gatukontoret.
76 1978 Arkivkartong.
77 1978 Arkivkartong. Med programblad och korrespondens rörande Kamraternas 75-årsjubileum.
78 1978 Arkivkartong. Med programblad, karta, tidskriften Kamraternas föreningsnytt och korrespondens rörande Kamraternas 75-årsjubiluem.
79 1979 Arkivkartong. Med stadgar, programblad och register över polisers löneklasser.
80 1979 Arkivkartong.
81 1979 Arkivkartong. Med förhör och domslut.
82 1979 Arkivkartong. Med programblad (inkommet och upprättat), räkning och kvitto.
83 1979 Arkivkartong. Med ritningar.
84 1979-1980 Arkivkartong. Med faktura och tidningsurklipp.
85 1979-1980 Arkivkartong.
86 1979 Arkivkartong. Med programblad, ritningar, tidskriften Kamrat-Nytt, utgiven av Polisföreningen Kamraten, Malmö och tidskriften Arménytt.
87 1979 Arkivkartong.
88 1980 Med ritning. Verks.hetsber. Kod 7-9
89 1980 Med ritning, domslut och förteckning över konstaplar. Kod 10-30
90 1980 Med stadgar, programblad och förteckning över konstaplar. Kod 40-60
91 1980 Med ritning och betänkande från SOU. Kod 70, 90 nr 1-174
92 1980 Med programblad. Kod 90 nr 175-379
93 1980 Med programblad, fakturakopia, tidskriften Malmösirenen och tidningsurklipp. Kod 90 nr 383-452, 100-120
94 1981 Med programblad, ritning och reklambroschyr.Kod 1:1-1:6
95 1981 Med programblad och stadgar (inkomna och upprättade). Kod 1:7-1:9, 2:1-2:3
96 1981 Med domslut. Kod 2:4-2:9, 3:9, 4:1-4:9
97 1981 Med inkommen tidskrift från Sundsvalls polisdistrikt, ritningar, fotografier och domslut. Kod 5:1-5:9, 6:1-6:9
98 1981 Med programblad, ritning och reklambroschyr. Kod 7:1-7:9, 8:1-8:9, 9:1-9:9
99 1981 Med karta. Kod 10:1-10:9, 11:1-11:9, 12:1-12:9
100 1981 Med karta. Kod 15, 11-35
101 1982 Med ritning, stadgar (inkomna), reklambroschyr. Kod 1
102 1982 Kod 2
103 1982 Med ansökan om stämning, programblad, räkningar, deklarationsblankett, ritning, karta, avtal och tidningsurklipp. Kod 3-5
104 1982 Med programblad, faktura, rekvisition, karta, ritning och domslut. Kod 6-10
105 1982 Kod 11-15
106 1983 Med programblad, ritning och reklambroschyr. Kod 1
107 1983 Med ritning. Kod 2-3
108 1983 Med ritningar och domslut. Kod 4-8
109 1983 Med programblad, broschyr och domslut. Kod 9
110 1983 Med ritning, programblad och rekvisition. Kod 10-15
111 1984 Med försäkringsbrev och programblad. Kod 1