Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Sök

B1 - Utgående skrivelser och cirkulär

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1958-1976 Till Kungliga Medicinalstyrelsen 1958, 1960, 1965. Studieavdelningen 1968-1976, luckor 1969,1971
2 1977-1978 Studieavdelningen
3 1972-1974
4 1975-1977
5 1976-1982
6 1978-1979
7 1980
8 1981-1982
9 1983
10 1984
11 1984-1985
12 1985
13 1985 Utbildningsavdelningen
14 1986
15 1986
16 1986 Januari-Juli
17 1986 Augusti-December
18 1987
19 1987
20 1987
21 1987
22 1988
23 1988
24 1988
25 1988
26 1988
27 1989
28 1989
29 1989
30 1989 T o m 6 februari
31 1989 T o m 11 maj
32 1989 T o m 15 juni
33 1989 T o m 9 oktober
34 1989 T o m 19 december
35 1989-1990
36 1990 T o m 20 mars
37 1990
38 1991
39 1990
40 1979-1984 FS Info
41 1986-1991 Brev till Apoteksbolagets direktion
42 1991-1994 Info och förhandlingsnytt
43 1991
44 1991
45 1992
46 1992
47 1993
48 1993
49 1993
50 1994
51 1994
52 1994
53 1994
54 1995
55 1995
56 1995
57 1996
58 1997
59 1997
60 1998
61 1998
62 2000
63 2000
64 2001-2002