Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

F19b - Handlingar rörande myndigheters organisation; enskilda myndigheter

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1976-1977 Vattenfall. Ingår i F 19 a:69
1 1975-1985 AMS 1975, AMU-KAFU 1984-1985
2 1979-1983 AMU-KAFU
3 1976-1985 AMU-KAFU 1984. Länsarbetsnämndernas kansli 1985. Huvudman för AMI 1976-1977
4 1982-1986 AMV serviceprogram 1984-1986. AMI-S 1982
5 1983-1986 AMI-S
6 1984-1987 AMI-S 1984. AMV lokal omorganisation 1986-1987
7 1980-1988 AMS avveckling av energi 1984-1987. Landsarkivets i Vadstena byggnad 1980. Boverkets bildande 1987-1988
8 1987-1990 Boverket; förhandlingar i anslutning till bildandet
9 1977-1983 Byggforskningsrådet BFR 1980-1983. CSN 1982. Centralnämnden för Svenska Språkresor 1977-1979
10 1978-1984 DAFA 1980-1984. Reform av länsdomstolar 1978
11 1978-1979 Reform av länsdomstolar, länsrätterna, referensgrupp
12 1968-1979 Centrala Förslagsnämnden CFN/Centrala Tillsättningsnämnden CTN/Länsrätterna 1979. Judiciell indelning 1968-1970, 1973
13 1968-1987 Judiciell indelning 1968-1970. Delning av Södertörns domsaga 1973. Exportrådets lokalkontor 1985-1987
14 1977-1988 Omorganisation av fastighetstjänsten 1977. Invandrarverket 1987-1988. Lantbruksnämndernas verksamhet 1986. Justitieombudsmannen JO översyn 1985. Kammarkollegiets redovisningscentral 1979. Ändrat huvudmannaskap för Karolinska sjukhset KS 1981 del I
15 1981 KS del II
16 1981 KS del III
17 1976-1992 KS; Hjälpmedelssktionen övergång till privat ägo 1976-1977. Översyn av kommerskollegium 1978-1979. Nytt konkurrensverk 1991-1992
18 1971-1988 Kriminalvårdsstyrelsen; administration vid fångvårdsanstalterna 1971-1972, KLAS projektet 1986-1988. Kronofogdemyndighetsutredningen (KFMU) 1976-1978
19 1978-1979 Kriminalvårdsstyrelsen omorgnisation
20 1977-1978 KFMU-G projektet 1977. Omorganisation av Kronofogdemyndigheten i Sthlm
21 1977-1990 Kyrka-Stat 1977-1978. Lantmäterienheternas överflyttning till Länsstyrelsen 1989-1990
22 1975-1991 Luftfartsverket 1975. Den nya länsstyrelsen/Samordnad länsförvaltning 1990-1991
23 1988-1990 Den nya länsstyrelsen/Samordnad länsförvaltning
24 1982-1990 Samordnande länsförvaltning länsvis A-BD 1989-1990. Socialavgiftutredningen 1983. Länsskattemyndigheten 1982
25 1980-1984 UB-projektet inom kronofogdemyndigheten 1980. Marintekniska Institutet 1983-1984. Mineralverkskommittén MINK 1980-1981
26 1988-1990 Naturvårdsverket
27 1975-1991 Nordiska Institutet för Samhällsplanering Nordplan 1977-1979. Patent- och Registreringsverket 1980-1981. Patentbesvärsrätten 1987-1991. RAÄ och vissa muséer 1975
28 1976-1986 RAÄ och vissa muséer 1976-1977. Riksbankens Avdelningskontor 1981-1983. Riksbanken, kontorsorganisation 1986. Samordning av sedel- och myntproduktion 1984-1985
29 1979-1982 Riksförsäkringsverket RFV RATEF 1982. Riksgäldskontoret 1979-1980
30 1969-1978 RPS; personbedömning 1969-1970, omorganisation 1970, Norrtälje och Värnamo 1977-1978, Göteborgs polisdistrikt 1978, Landvetter 1976-1977
31 1975-1978 RPS; berednings- och utredningstjänster 1975, Laboratorieverksamheten 1977-1978
32 1974-1983 RPS; personaladministrativ verksamhet inom Sthlm 1981, 1983. RSV; ekonomisk brottslighet 1983. Folkbokförings- och beskattningsområdena 1974-1977
33 1976-1980 RSV; länsstyrelsernas skatteavdelningar
34 1977-1981 RSV; länsstyrelsernas skatteavdelningar 1977. RSV TAX-gruppen 1979-1981
35 1981-1982 Riksyrkesskolorna. Fortbildningsnämnder 1981. Statens Bakteriologiska Laboratorium SBL
36 1981-1985 Statens Bakeriologiska Laboratorium SBL 1983-1985. Statens Geologiska Undersökning SGU 1981-1982
37 1981-1984 Statens Geologiska Undersökning SGU 1981-1982, SGU FRIMO-utredning 1984.Tjänstefrågor. Övrigt
38 1982-1988 Statens Geologiska Undersökning 1982-1983, 1988. SIDA 1985-1986
39 1982-1989 SIDA 1985-1986. SIFU 1982. SIPU 1980, 1989. Sjöfartsverket; Lotsarna i Göteborg 1974-1975, arbetsuppgifter och ansvar 1975
40 1977-1981 Sjömansbibliotek 1977. Skolöverstyrelsen, översyn av linjenämnder 1979-1981. Fornby Folkhögskola 1979
41 1971-1981 SÖ 1981. Vattenfall 1971-1972
42 1980-1989 SMHI 1980. Socialstyrelsen 90 1988-1989
43 1980-1991 Socialstyrelsen, omorganisation 1980-1981. Rättspsykiatriska Kliniken (Socialstyrelsen) 1989-1991
44 1986-1989 Statens Arbetsmarknadsnämnd SAMN 1986-1988. SAMNs omplaceringsverksamhet 1987-1988. Statens Industriverk/Nämnden för Statens gruvegendom NSG 1988-1989
45 1980-1984 Statens Industriverk SIND omorganisation 1982-1984. Statens Kulturråd 1980-1982
46 1981-1989 Statens Kulturråd omorganisation 1981. Statens Löne- och Pensionsverk/SCB 1982-1983. SLÖR 1988-1989
47 1970-1988 Statens Maskinprovningar SMP 1981-1983. Statens Medicinska Forskningsråd 1970. Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Statens Lantbrukskemiska Laboratorium 1981. Statshälsan 1988. Statskontorets instruktion 1979-1981. Statskontoret inomregional samv
48 1978-1988 QZs organisation (Stockholms Datacentral) 1987-1988. Styrelsen för Teknisk Utveckling STU 1978, 1982-1983.Svalöf AB 1980. Tal- och punktskriftsbibliotek 1979
49 1970-1983 Tal- och Punktskriftsbiblioteket 1980. Televerket; Servicemätning 1970-1971, organisation, översyn 1972, ombildning till bolag av verkstadsrörelsen m m 1979-1983
50 1976-1990 Televerket omorganisation av ADB 1984. Toxikologisk informationscentral 1981-1982. TSV bilregisterfrågan 1983-1990 lucka 1984. TRU/Utbildningsradion 1976-1977
51 1973-1985 Lokalvård vid UD 1985. Uppsala Akademiska Sjukhus 1976. Vägverket 1973-1976
52 1984-1986 Yrkesinspektionerna 1984, 1986. Åklagarväsendets regionindelning 1984-1985
53 1970-1986 Åklagarväsendets regionindelning 1984-1985. Regionåklagarnas indelning 1970. Åklagarväsendets lokala omorganisationer 1984-1986
54 1968-1989 ÖSAB 1989. Postverket; Framtiden 1983. Redovisningscentraler 1987-1988. Samordnade länsförvaltning på Gotland 1968-1970