Hem Arkivbildare
Svenska Tulltjänstemannaförbundets Stockholmsavdelning
Arkiv
Svenska Tulltjänstemannaförbundets Stockholmsavdelning
Serie
Sök

Ö1 - Stockholms Tulltjänstemäns Intressekontor

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1976-1983 1976/7-1982/3 Liggare över medlemmar och deras avgifter Bd., A-Ö
2 1976-1984 1976/7-1983/4 -"-
3 1977-1981 1977/8-1980/1 -"-
4 1975-1982 1975/6-1981/2 -"-, saknas
5 1982-1985 1982/3-1984/5 -"-
6 1982-1985 -"-
7 1982-1985 -"-
8 1982-1985 -"-
9 utsorterade medlemmar
10 -"-
11 1980-1986 1980/1-1985/6 Postgiro
12 1985-1986 1985/6, u.å. Postgiro 1985/6, registerkort A-Ö u.å.