Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

Ö2 - Föremål

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1993 3 rosetter (broscher) från Kongress1993. Ingår i A2:43.
1 u.å. SIF-Flagga. Tyg 22x15 cm (förvaras bland de övriga flaggorna på TAM)
2 u.å. Bordsstandard SIF (förvaras bland de övriga bordsstandarderna på TAM)
3 1942-1943 Tändsticksask (11 cm x 6,5 cm x 2 cm), blå färg, med grafik som föreställer "industri", SIF-loggan. (Troligen första halvan 1900-talet.) / Tre reklamskyltar för Sif. Plastifierade (20 cm x 30 cm), grafik: W. Nyström, 1942 och 1943 / Pinnål "SIF".
4 u.å. Klichéer (1963?)
5 u.å. Klichéer (1963?)
6 u.å. Klichéer (1963?)
7 u.å. Klichéer (1963?)
8 u.å. Klichéer (1963?)
9 u.å. Klichéer
10 u.å. Klichéer
11 u.å. Klichéer
12 u.å. Klichéer
13 u.å. Klichéer
14 u.å. Klichéer
15 u.å. Klichéer
16 u.å. Klichéer
17 1970, u.å. Klichéer, bl.a. "Samverkan slagkraft" (1970
18 1970 Klichéer: "Samverkan slagkraft" (1970)
19 u.å. Kampanj-/reklammaterial: "SIF på frammarsch" (röda plastskor, 5 cm långa; "självgående", uppdragbar automat-mekanism) / Tecknade "småaffischer" som reklam [utkast?]. / Tandborste i kartongask med påskrift "Borsta till dig!"; "Sätt fart på karriären"
20 U.å 3 st. Föravars i affischlåda 17 samt på fanhylla F2. Se även Metashare sökord fanor och flaggor