Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

G1 - Räkenskapshandlingar

Plats
Anmärkning
Fler äldre räkenskaper förekommer men är inte tillgängliga för närvarande på grund av handlingarnas skick.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1934-1955 Kassabok 1934. Industritjänstemännens kreditkassa 1937-1944. Specifikationer över värdepapper 1944-1949. Förteckning över obligationer 1955
1a 1934-1970 Postkvittensböcker 1934-1936. Inventariebok 1945-1970.
2 1959-1964
3 1965-1969
4 1970-1974
5 1975-1980
6 1981-1985
7 1950-1961 Bokslut 1950, 1951, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961.
8 1962-1967
9 1968--1972 Bokslut 1968-1971, bokslutsrapporter 1972.
11 1978-1979 Bokslutsrapport 1978, specifikationer till årsbok 1978 & 1979
12 1978-1982 Bokslut
13 1982-1983 Specifiaktioner till årsbok 1982 & 1983
14 1984 Specifiaktioner till årsbok 1984
15 1985 Specifiaktioner till årsbok 1985
16 1986 Specifiaktioner till årsbok 1986
17 1987 Specifiaktioner till årsbok 1987
18 1987 Specifiaktioner till årsbok 1987
19 1988 Specifiaktioner till årsbok 1988
20 1989 Specifiaktioner till årsbok 1989
21 1990 Specifiaktioner till årsbok 1990
22 1991 Specifiaktioner till årsbok 1991
23 1992 Specifiaktioner till årsbok 1992
24 1992 Specifiaktioner till årsbok 1992
25 1993 Specifiaktioner till årsbok 1993
26 1994 Specifiaktioner till årsbok 1994
27 1995 Specifiaktioner till årsbok 1995
28 1996 Specifiaktioner till årsbok 1996
29 1997 Specifiaktioner till årsbok 1997
30 1998 Specifiaktioner till årsbok 1998
31 1999 Specifiaktioner till årsbok 1999
32 2000 Specifiaktioner till årsbok 2000
33 2001 Specifiaktioner till årsbok 2001
34 2002 Specifiaktioner till årsbok 2002
35 2002 Specifiaktioner till årsbok 2002
36 2003 Specifiaktioner till årsbok 2003
37 2003 Specifiaktioner till årsbok 2003
38 2003 Specifiaktioner till årsbok 2003
39 2004 Specifiaktioner till årsbok 2004
40 2005 Specifiaktioner till årsbok 2005
41 1958-1960 Specifikation över Inventarium