Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F10a - Handlingar rörande arbetsmarknadskonflikter

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1931-1969 Tjänstemännens ställning vid arbetskonflikter 1931. Metallarbetarestrejken 1945. Regler för förhandlingar och konflikter 1945, 1954. Strejken 1963 tidningsklipp. Arbetskonflikt 1969.
2 1974 Konfliktvarsel i pensionsfrågan
3 1975 Konklikt 1975. Konfliktvarselperioden. SIF-klubben vid ASEA Ludvika
4 1976 Allmänna villkor, konfliktplanering
5 1976 Pensionsfrågan: konfliktplanering, dispensgruppen
6 1976 Pensionsfrågan: PTK:s konfliktutskott, korrespondens
7 1976 Pensionsfrågan: enkätsvar från klubbar
8 1976 Pensionsfrågan:uppföljning
9 1977 Konflikt LO - PTK/SAF, förhandlingsunderlag
10 1977 Konflikt LO/PTK - SAF, konfliktplanering, cirkulär, information, PTK:s konfliktutskott
11 1977 Konflikt LO/PTK - SAF, Sif:s dispensgrupp
12 1979 Konflikt LO/PTK - SAF, dispensgruppen
13 1979 Konflikt LO/PTK - SAF, dispensgruppen, PTK:s konfliktutskott, SIF:s konfliktutskott
14 1980 Konflikt LO - SAF. SIF:s sympativarsel
15 1981 Konflikt PTK - SAF. Konfliktorganisation, dispensgruppen
16 1981 Konflikt PTK - SAF, konfliktutskottet
17 1986 Konflikt PTK- SAF, konflikt VF - SIF/SALF/CF
18 1988 Konflikt SIF - VF. Utvärderingar av konflikten. "SIF/VF-konflkten 1988 - en medieundersökning"
19 1974-1984 Konfliktfrågor
20 1981-1986 Konflikt VF-Sif (1984) / Konflikt SAF-PTK, Sif-SALF, CF-VF (1986)
21 1987-1988 PTK:s konfliktersättningsgrupp
22 1986-1988 Konflikt 88
23 1988 Utvärdering Konflikt 88
24 1987-1993 Konflikt 93
25 1988-1995 Konflikt 95