Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F9 - Utredningar och enkäter

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1926-1936 1930-1933 bd. Kollektivavtal och minimilönetariff 1935
2 1932 Underlag till SVTs utredning ang tjänstemännens ställning
3 1932 Underlag till SVTs utredning ang tjänstemännens ställning
4 1932 Underlag till SVTs utredning ang tjänstemännens ställning
5 1932 Underlag till SVTs utredning ang tjänstemännens ställning
6 1934-1942 Allmänna anställningsvillkor utredningar ang anställningsfrågor 1934.
Tjänstemännens
nställningsförhållanden (F Croner) 1935. Del 1 Löner och anställningsförhållanden (F Croner) 1940. Del 11 Allmänna anställningsförhållanden (F Croner) 1942
7 1939-1941 Oljeutredningen
8 1945 Okjeutredningen
9 1945 Oljeutredningen
10 1947-1949 Förteckning i volymen. Uppgifter om anställningsförhållanden
11 1947-1948 Sveriges Verkstadsförening uppgifter om anställningsförhållanden
12 1947-1950 Förteckning i volymen. Uppgifter om anställningsförhållanden
13 1952 Uppgifter om anställningsförhållanden
14 1952 Uppgifter om anställningsförhållanden
15 1952-1953 Uppgifter om anställningsförhållanden
16 1952-1953 Uppgifter om anställningsförhållanden
17 1953 Uppgifter om anställningsförhållanden
18 1935-1937 Avlöningssystem och hushållsbudget
19 1939-1961 Diverse utredningar
20 1941-1983 Diverse utredningar
21 1961-1965 Ackordsarbete
22 1964 Underlag för TCOs enkätundersökning rörande traktamenten
23 1965 Arbetstidsundersökning
24 1965-1967 Enkät, hälsokontroll
25 1966-1981 Diverse utredningar
26 1973-1974 Tidskriftsutredning
27 1973-1975 Paragraf 32 utredning
28 1980-1983 Utredningar om Hörnefors AB och Södra Skogsägarna
29 1991-1992 Utredning om Pressens Pensionskassa (byte av ITP)
30 1971 Studentoro, ungdomsrevolt - prognos [volymen saknas 2016-08-02].
31 2001-2003 URV (Utredningen av den regionala verksamheten)
32 1980-1987 UFA-utredningen
33 1980-1987 UFA-utredningen
34 1978-1982 Organisationsutredningen. Se även B4a.
35 1979-1987 Organisationsutredningen. Se även B4a.
36 1995-1999 Sif:s arbetsvärderingssystem
37 1978-1980 Utredning avseende FA-personalens anställningsformer
38 1978-1980 Utredning avseende FA-personalens anställningsformer.