Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F6b - Kurs- och informationsmaterial, band och film

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1980-1981 Möte med SIF. Ett bildband, ett tonband 29 min. Vad är SIF-UF. Två tonband 15 min. Att tänka på, ett tonband 16 min. Vi får väl se, ett tonband 14 min.
2 1980-1981 Att mista sitt jobb, ett bildband, ett tonband 18 min. Går du med, två tonband 21 min.
3 1980-1981 Föreningslivet, det moderna samhället, ett bildband samt text till bildband. Votering begärd, ett bildband.
4 1980-1981 Varför så många tjänstemän, ett bildband, ett tonband 20 min. Hoppjerka inom företaget, ett bildband, ett tonband 10 min
5 1980-1981 Skenfirman, ett bildband, ett tonband 15 min. Svar till kvalificerad kraft, ett bildband, ett tonband 7 min
6 1980-1981 SIF, arbete, ett bildband, ett tonband. SIFLund förhandlar, ett bildband, två tonband
7 1965-1967 År du med, Del 1-, två bildband, två tonband 28 min 1965. I industrins tjänst. Skolradion, ett ljudband 20 min 1965, forts. Tjänstemännen och partiet, ett tonband 3 tim 1967
8 1968 Befattningsnomenklatur tjänstemän, fyra st ljudband, ett manuskript
9 1989- 1992 Resan till SIF, videofilm 1989, 20 min. En film om ett dataprojekt och dess medarbetare. Videofilm. Häfte 1992. 45 min