Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F6a - Handlingar rörande kurser och konferenser

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1997 Bildmaterial från Industridagarna 1997 samt bilder till boken "Människan, jobbet och den nya industrin". Ingår i F35:27.
1 1938-1958
2 1945-1956
3 1946-1954
4 1951-1959
5 1956-1962
6 1959-1964
7 1965
8 1965
9 1965
10 1965-1966
11 1966
12 1967
13 1968
14 1968
15 1968-1969
16 1969
17 1969
18 1969-1970
19 1970
20 1970-1971
21 1971
22 1971
23 1971
24 1972
25 1972
26 1972
27 1972
28 1973
29 1973
30 1973
31 1974
32 1974
33 1974
34 1974
35 1974
36 1974
37 1974
38 1974
39 1975
40 1975
41 1975
42 1975
43 1975
44 1975
45 1975
46 1975
47 1975
48 1975
49 1975
50 1976
51 1976
52 1976
53 1976
54 1976
55 1976
56 1976
57 1976
58 1976
59 1976
60 1977
61 1978
62 1978
63 1978
64 1978-1979
65 1980
66 1981
67 1982-1983
68 1984-1992
69 1986
70 1986
71 1986
72 1986
73 1986
74 1987
75 1987
76 1987
77 1987
78 1987
79 1987
80 1987
81 1987
82 1988
83 1988
84 1988-1989
85 1989
86 1990
87 1990
88 1990-1991
89 1990-1993
90 1990-1993
91 1991
92 1991
93 1991
94 1992
95 1992
96 1992-1995
97 1993
98 1993
99 1994
100 1994
101 1995
102 1995-1996
103 1996
104 1996
105 1996-1997
106 1997-2002
107 1999
108 1999-2003
109 2000-2001
110 2002-2003
111 2004
112 2005
113 2006
114 1950-1970
115 1955-1961 Kontorsrationalisering
116 1961-1963 Kontorsrationalisering
117 1964 Kontorsrationalisering
118 1965 Kontorsrationalisering
119 1966 Kontorsrationalisering
120 1967 Kontorsrationalisering
121 1967-1968 Ingenjörer
122 1968 Kontorsrationalisering
123 1968 Administrativ rationalisering
124 1968 Trähusförsäljarkonferens
125 1970-1971 Administrativ rationalisering
126 1960-1961
127 1964-1973
128 1978-1995 Diverse kurser
129 2002-2007 Diverse kurser; mentorprogrammet Odysseus.
130 2000-2007 Centrala kurser
131 1979-1981 Kurs i pedagogik "Utveckling i arbetet"
132 1979-1990 Diverse kurser
133 1987-1990 Diverse kurser/konferenser
134 1990-1991 Diverse kurser/konferenser
135 u.å. Diverse kurser
136a u.å. Diverse kurser
136b u.å. Kursmaterial
137a u.å. Medlemsutbildning (förmodligen 2006)
137b 2006 Medlemsutbildning (Göteborg)
138 1979-1985 Förändringar i företaget
139 1976-2001 Kurskataloger. Lucka 1987-1989.