Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F4b - Avtal och överenskommelser; företag

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1975 1945-1975, u å Anderssons Värme, (Umeå), AB H 1947, Allmänna Bevakningsaktiebolaget 1964-1969, Amerikanska Motorimporten, AB 1948, Atomenergi, AB 1966-1969, Boliden AB, Gränges Gruvor och Kraft 1974-1975, Borohus, AB 1946, 1951, 1954, Boston Blaacki
2 1943-1975 Norrbottens Järnverk AB 1949-1969, spridda år, Nyströms Byggnads AB, E 1950, Oscarias Skofabriks AB 1950, Radio AB, Sveriges 1965-1966, Rayon AB, Svenska 1949, Schumacher AB, C W 1948, Schurtzman & Nordström, AB 1945, 1948, Skandinaviska Gummi AB 194
3 1982-1993
4 2002 Avregistrerade företagsavtal A - F
5 2002 Avregistrerade företagsavtal G - L
6 2002 Avregistrerade företagsavtal M - R
7 2002 Avregistrerade företagsavtal S - Ö