Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F4a - Tryckta avtal och överenskommelser, Arbetsgivareorganisationer

Plats
Anmärkning
Serien endast grovsorterad. Huvudsakligen arbetsgivareorganisationer, delvis enstaka arbetsgivare.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1938-2001 Järnbruksförbundet / Stål- och metallförbundet
2 1942-1976 Sveriges Verkstadsförening
2a 1938-1951 Sveriges Verkstadsförening. Huvudsakligen protokoll och korrespondens, inte tryck!
3 1946-1970 SAF
4 1945-1977 Diverse förbund inom livsmedelsbranschen
5 1944-1993 Kooperationens Förhandlingsorganisation / diverse förbund
6 1946-1993 Alliansen 1994 / Allmänna Arbetsgivarförbundet 1993 / Svenska Arbetsgivareföreningen 1946-1980 /. Sveriges Arbetsledareförbundet 1943-1973 / Bilverkstädernas Arbetsgivareförbund 1949, 1952, 1954 / Byggnadsämnesförbundet 1970-talet / diverse förbund
7 1946-2001 Sveriges Skogsindustriförbund / diveres pappersförbund / Sågverksförbund
8 1946-1998 Handelns arbetsgivareorganisation / Svenska film- och biografföreningen
9 1948-2001 Textil-och konfektionsförbundet
10 1949-2001 Motorbranschens arbetsgivareförbund (1949-2001) / VVS-entreprenörernas arbetsgivarförbund (rörledning) (1949-1989)
11 1949-2001 Skinn-och läderindustrin (1949-1989) / SverigesTräindustriförbund (1949-2001)
12 1949-2001 Stoppmöbelindustrins arbetsgivareförbund (1949-2001) / Svets Mekaniska arbetsgivarförbundet (1949-1998)
13 1950-2001 Elektriska arbetsgivareföreningen & Energiföretagens arbetsgivareförening (1950-2001) /
Livsmedelsbranschens arbetsgivareförbund (1952-1989)
14 1950-1989 BPA Riksbyggen. Här även SIF-SAF:s allmänna grupp 1949-1950.
15 1951-1995 Byggnadsämnesförbundet (1951-1995) / Sveriges Buteljsglasbruks Förbund (1956-1989)
16 1953-2001 Svenska Byggnadsindustriförbundet (1953- 1989) / Kvarnyrkesförbund (1953-2001)
17 1954-2001 Skogs- och Lantarbetsgivare förbundet (1954-2001) / Gruvornas arbetsgivareförbund (1956-2001)
18 1956-2001 Grafiska arbetsgivareförbundet (1956-1998) / Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet (1957-2001)
19 1946-1989 Statens Skogsindustrier (1957-1967) / Glasmästeriförbundet (1961-1987) / SAF:s allmänna grupp (1946-1989)
20 1961-1989 Plåtslageriernas Riksförbund (1961-1989) / Konsult- och arkitektföretag (1969-1998)
21 1961-2001 Petroleumbranschens arbetsgivareförbund
22 1963-1989 Sveriges kooperativa och allmännyttiga bostadsföretags förhandlingsorganisation KAB
23 1953-1977 Diverse avtal
24 1961-1963 Diverse avtal
25 1961-2004 Diverse avtal
26 1962-1977 Diverse avtal
27 1966-1985 Diverse avtal
28 1966-1985 Diverse avtal
29 1966-1982 Diverse avtal
30 1967-1995 Diverse avtal
31 1969-1977 Diverse avtal
31a 1967-1979 Handelns arbetsgivareorganisation centrala gruppen (HAO CG)
31b 1969-1981 Handelns arbetsgivareorganisation centrala gruppen (HAO CG)
32 1970-1982 Diverse avtal
33 1970-1982 Diverse avtal
34 1970 Diverse avtal
35 1971-1973 Diverse avtal
36 1973-2006 Diverse avtal
37 1974-1976 Diverse avtal
38 1974-1990 Diverse avtal
39 1976-1987 Diverse avtal
40 1977-1978 Diverse avtal
41 1978-1995 Diverse avtal
42 1978-1986 Sveriges Verkstadsförening
43 1979-1995 Diverse avtal
44 1981 Diverse avtal
45 1982-1985 Diverse avtal
46 1983-1993 Diverse avtal
47 1986-2001 Diverse avtal
48 1992-2001 Diverse avtal
49 1995-2001 Diverse avtal
50 1995-2001 Diverse avtal
51 2004 Diverse avtal
52 2004 Diverse avtal
53 2004 Diverse avtal
54 2004 Diverse avtal
55 2007 Diverse avtal