Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F1a - Handlingar rörande förhandlingar med arbetsgivarorganisationer

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1937-1957 SAF. Allmänna Gruppen, Pensioner, dyrtidskompensation
2 1959-1961 SAF. Pensioner
3 1954-1962 SAF. Allmänna Gruppen
4 1948-1964 SAF. Löner
5 1965 SAF. Löner
6 1966 SAF. Almänna anställningsvillkor
7 1966 SAF . Löner
8 1966 SAF . Pensioner
9 1966 SAF . Uppgörelsen
10 1967-1969 SAF . Inför avtal 1969
11 1968 SAF . Förhandlingar
12 1969 SAF . Förhandlingar stora delegetionen
13 1969 SAF . 50 års uppgörelse
14 1969 SAF Nyheter till massmedia, pressklipp /15 års uppgörelse/
15 1969-1971 SAF
16 1970 SAF . Löner, allmänna anställningsvillkor
17 1972-1973 SAF . Kontrollstationsförhandlingar
18 1973-1974 SAF - PTK del 1
19 1973-1974 SAF - PTK del 2
20 1975 SAF - PTK. Arbetsgrupp avtal 75
21 1975 SAF - PTK
22 1976 SAF - PTK, överenskommelse i pensionsfrågor
23 1976-1977 SAF - PTK avtalsförhandlingar
24 1977-1978 SAF - PTK avtalsförhandlingar
25 1979 SAF - PTK
26 1979-1980 SAF - PTK
27 1980 SAF - PTK
28 1981 SAF - PTK avtalsfrågor
29 1981 SAF - PTK avtalsuppgörelsen
30 1981 SAF - PTK avtalsuppgörelsen
31 1983 SAF - PTK Avtal 83, Avtal 84, Avtal 85
32 1986 SAF - PTK Avtal 86
33 1989 SAF - PTK Förhandlingar
34 1970-1976 SAF - PTK Förhandlingar
35 1946-1947 Svenska Arbetsgivreföreningen, ang konkurrensklausuler
36 1961-1963 Statens Avtalsnämnd, Svenska Arkitekters Riksförbund
37 1963-1964 Statens Avtalsnämnd
38 1954-1974 Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet, lucka 1956, 1962 & 1965.
38a 1978-2001 Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet, lucka 1979, 1981, 1983, 1985, & 1990.
39 1957-1978 1957-1971, 1978 Sveriges Bleck- och Plåtslagaremästareförbund, luckor 1958, 1965
40 1949-1958 Bilverkstädernas Arbetsgivareförbund, luckor 1950, 1952-1955
41 1971-1974 Branschförbund SAF, samtliga Branschförbund inom HSI 1972, 1974
42 1971-1975 Branschförbund SAF
43 1954-1990 Bryggeriarbetsgivareförbundet 1954-1955, Sveriges Buteljglasbruks Förbund 1955-1990, luckor 1961, 1963, 1965, 1967-1969, 1975-1980 & 1982.
44 1970-1974 Byggförbundet
45 1954-1974 1954, 1956-1974 Svenska Byggnadsindustriförbundet, luckor 1963, 1965, 1967-1972
46 1948-1975 1948, 1954-1975 Byggnadsämnesförbundet, luckor 1955, 1963, 1965, 1968
47 1953-1972 L 1:2 Sveriges Chokladindustriförbund, luckor 1955, 1963, 1971
48 1973-1975 Sveriges Chokladindustriförbund
49 1949-1953 Elektriska Arbetsgivreföreningen
50 1966-1973 Elektriska Arbetsgivareföreningen, luckor 1969-1970
51 1974 Elektriska Arbetsgivareföreningen
52 1971-1978 Svenska Film- och Biografföreningen, luckor 1972, 1974-1975, 1977
53 1956-1969 Svenska Garveriidkareföreningen, luckor 1963, 1965, 1967-1968
54 1954-1975 Glasindustrins Arbetsgivreförbund, luckor 1955, 1963, 1965, 1967, 1968, 1970-1971
55 1957-1978 Glasmästeribranschens Arbetsgivareförbund, luckor 1963, 1965, 1967-1968, 1975, 1977
56 1955-1969 Grafiska Arbetsgivareförbundet, luckor 1963, 1965, 1967-1968
57 1970-1975 Grafiska Arbetsgivareförbundet, lucka 1972
58 1972-1974 Gruvornas Arbetsgivareförbund
59 1946-1970 1946, 1953-1970 Handelns Arbetsgivareorganisation, Skogsägareföreningar, luckor 1955-1956, 1958, 1962-1965, 1967-1969
60 1956-1974 1956, 1960-1974 Handelns Arbetsgivareorganisation, Stockholm, luckor 1961-1963, 1965, 1967-1972
61 1956-1972 1956, 1962-1972 Handelns Arbetsgivareorganisation, luckor 1963, 1967-1968, 1970-1971
62 1937-1956 1938, 1952-1956 Järnbruksförbundet, luckor 1953, 1955
63 1957-1964 L 1:3 Järnbruksförbundet
64 1964-1972 Järnbruksförbundet, luckor 1965, 1968-1969
65 1973-1974 Järnbruksförbundet
66 1956-1966 Sveriges Konfektionsindustriförbund, lucka 1965
67 1969-1973 1969-170, 1973 Sveriges Konfektionsindustriförbund
68 1969-1972 Svenska Konsultföreningen
69 1973-1978 Svenska Konsultföreningen
70 1959-1966 Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO)
71 1967-1971 1967, 1969-1971 Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO)
72 1975-1976 Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO)
73 1972-1974 Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO)
74 1960-1964 Sveriges Kooperativaa och Allmännyttiga Bostadsföretags Förhandlingsorganisation (KAB)
75 1965- 1966 Sveriges Kooperativaa och Allmännyttiga Bostadsföretags Förhandlingsorganisation (KAB)
76 1967-1970 Sveriges Kooperativaa och Allmännyttiga Bostadsföretags Förhandlingsorganisation (KAB)
77 1971-1974 Sveriges Kooperativaa och Allmännyttiga Bostadsföretags Förhandlingsorganisation (KAB)
78 1975-1979 Sveriges Kooperativaa och Allmännyttiga Bostadsföretags Förhandlingsorganisation (KAB)
79 1953-1976 Sveriges Kvarnyrkesförbund, luckor 1955, 1958, 1963, 1965, 1972
79a 1980-2001 Sveriges Kvarnyrkesförbund, luckor 1996-1997, 1999-2000.
80 1956-1960 Svenska Lantarbetsgivareföreningen
81 1960-1967 Svenska Lantarbetsgivareföreningen, lucka 1963
82 1954-1959 Livsmedelsbranschens Arbesgivreförbund
83 1968-1974 Livsmedelsbranschens Arbesgivreförbund, luckor 1971, 1973
84 1957-1962 Motorbranschens Arbetsgivareförbund
85 1964-1967 Motorbranschens Arbetsgivareförbund
86 1969-1977 Motorbranschens Arbetsgivareförbund, luckor 1975-1976
87 1973-1974 Målaremästarnas Riksförening
88 1950-1952 Sveriges Pappersbruksförbund, Sågverksförbund och Pappersmasseförbund
89 1956-1964 Sveriges Pappersbruksförbund
90 1971 Sveriges Papperssindustriförbund och Sågverksförbundet
91 1966-1975 Sveriges Pappersindustriförbund
92 1941-1962 Pappermasseförbundet 1941-1943, Sågverksförbund och Pappermasseförbund 1954-1962
93 1938-1959 Petroliumssbranschens Arbetsgivreförbund, luckor 1940-1950
94 1960-1964 Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund
95 1965-1970 Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund
96 1970-1975 Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund
97 1954-1975 Plåtslageriernas Riksförbund
98 1954-1974 Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund
99 1955-1969 Sadelmakare- och Tapetserarbranschens Arbetsgivareförbund
100 1970-1975 Sadelmakare- och Tapetserarbranschens Arbetsgivareförbund
101 1953-1962 Skinnindustrins Arbetsgivareförbund
102 1956-1962 Svenska Skofabrikantföreningen
103 1949-1975 Svenska Skofabrikant-, Svenska Garveriidkaeföreningen och Skinnindustrins Arbetsgivareförbund
Luckor 1950-1969, 1972-1974
104 1965-1974 Föreningen Skogsbrukets Arbetsgivare
105 1969-1971 Föreningen Skogsbrukets Arbetsgivare
106 1966-1974 Skogs- och Lantarbetsgivareföreningen, luckor 1967-1968, 1972
107 1956-1974 Smidesverkstäderns Arbetsgivareförbund, luckor 1959, 1963
108 1963-1968 Statens Avtalsverk
109 1968-1974 Statens Avtalsverk
110 1953-1964 Statens Skogsindustrier
111 1970-1971 Statsföretagens Förhandlingsorganisation (SFO)
112 1972 Statsföretagens Förhandlingsorganisation (SFO)
113 1972-1974 Statsföretagens Förhandlingsorganisation (SFO)
114 1954-1964 Stenindustrins Arbetsgivareförbund, luckor 1955, 1963
115 1966-1976 Stenindustrins Arbetsgivareförbund, lucka 1968
116 1972-1976 1972, 1975-1976 Stoppmöbelindustrins Arbetsgivareförbund
117 1947-1962 Sågverks-, Pappers- och Massaindustri 1947-1950, Sågverksförbundet 1957-1962, Södra Sveriges Stuvareförbund 1960
118 1966-1973 Sågverksförbundet
119 1969-1971 TEKO-förbunden
120 1947-1973 Sveriges Textilindustriförbund, luckor 1949, 1955, 1963, 1970-1972
121 1970-1973 Sveriges Textilindustriförbund och Konfektionsindustriförbundet
122 1956-1974 Tidningarnas Arbetsgivareförbund 1960, Trädgårdsbranschens Riksförbund 1958-1973, luckor 1959, 1962-1963, 1965, 1967-1968, Sveriges Träindustriförbund 1956-1965
123 1966-1975 Sveriges Träindustriförbund
124 1950-1956 Sveriges Verkstadsförening, lucka 1955
125 1955-1990 Sveriges Verkstadsförening 1957-1990, Svenska Väg- och Vattenbyggarnas Arbetsgivareförbund 1955-1964, luckor 1956-1958, 1961-1962
126 1985-1995 Media, avtalsöversikt, förhandlingar med TA, SRAO, Tv 4
127 1995-1996 SRAO - Sif, partsgemensamma utredningsgruppens protokoll
128 1972-1978 SFO-området. (Häri även förteckning över företag.)
129 1972-1978 SFO-området.
130 1972-1978 SFO-området.
131 1972-1978 SFO-området.
132 1966-1970 Divese branschavtal - företag.
133 1960-1963 Handlingar rörande avtal.
134 1961-1974 SAF:s branschorganisationer.
135 1940-1971 SIF-SAF
136 1955-1965 Bestämning av lönegränser för semesterbestämning
137 1961-1962 SIF-SAF-SALF
138 1962 Allmänna anställningsvillkor SIF-SAF.
139 1964-1965 SIF-SAF
140 1984 Sveriges Verkstadsförening.