Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

D9 - Övriga register

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1934-1991 1934-1991,uå Förteckning över broschyrer förvarade hos SIF 1934-1991 Förteckning över motioner 1936-1971
2 1963-1986 Gästböcker från 1963-1965, 1970-1984, invigningen av det nya SIF-huset 1986
3 u å. Register över räknemaskiner och diktafoner 1960-1980-talen
4 Register över skrivmaskiner, ficheläsare och andra kontorsapparatter, 1960-1980-talen
5 1955-1997 Adressböcker 1955-1959, telefonböcker 1992-1995, register över trycksaker 1991-1997
6 1988-2001 Ärenderegister (Juridiska ärenden).