Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

D3 - Medlemsmatriklar, medlemsförteckningar

Plats
Anmärkning
Vol. 1-11 inbundna böcker, förtryckta medlemsnummer i kronologisk ordning. Vol. 12-82 mikrofiche. Mikrofiche påträffades vid registrering delvis i rubbad ordning som inte gick att återställa. Vol. 83-86 är CD-rom med data till en databas över medlemmar, men databasmaterialet kunde inte öppnas på vanlig PC [2016-03-02].
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944 Medlemsnummer 1-14000
Matrikel 1921 se serie B 2:1
2 1940-1942 Nr 14001-28000
3 1942-1945 Nr 28001-42000
4 1942-1945 Nr 30000-59999, kortlåda. Luckor
5 1945-1946 Nr 42001-56000
6 1946-1947 Nr 56001-70000
7 1947-1949 Nr 70001-84000
8 1949-1950 Nr 84001-98000
9 1950-1951 Nr 98001-112000
10 1951-1953 Nr 112001-126000
11 1953 Nr 126001-142373
12 1977 april - jul
13 1977 aug - dec
14 1978 jan - april
15 1978 maj - aug
16 1978 sept - dec
17 1979 jan - april
18 1979 maj - aug
19 1979 sept - dec
20 1980 jan - mars
21 1980 april - juli
22 1980 aug - okt
23 1980 nov - dec
24 1981 jan - mars
25 1981 april - juli
26 1981 juli - okt
27 1981 okt - dec
28 1982 jan - mars
29 1982 mars - juni
30 1982 juni - sept
31 1982 sept - nov
32 1982-1983 dec 1982 - mars 1983
33 1983 mars - juli
34 1983 juli - nov
35 1983-1984 nov 1983 - jan 1984
36 1984 feb - maj
37 1984 juni - sept
38 1984-1985 okt 1984 - jan 1985
39 1985 jan - april
40 1985 maj - aug
41 1985 aug - nov
42 1985-1986 dec 1985 - mars 1986
43 1986 april - maj
44 1986 juli - sept
45 1986 okt - dec, samt oidentifierade, sannolikt juni 1986
46 1986-1987 Oidentifierade. Sannolikt juni 1986 plus jan 1987- april 1987
47 1987 maj - april
48 1987 aug - dec
49 1988 jan - mars
50 1988 april - juni
51 1988 juli - sept
52 1988 okt - dec
53 1989 jan - maj
54 1989 juni - okt
55 1989-1990 nov 1989 - april 1990 (lucka mars 1990).
56 1990 maj - sept
57 1990 okt - dec
58 1991 jan - feb
59 1991 mars - juli
60 1991 aug - dec
61 1992 jan - mars
62 1992 april - sept
63 1992 okt - dec
64 1993 jan - mars
65 1993 april - aug
66 1993 sept - dec
67 1994 jan - mars
68 1994 mars - juni
69 1994 juni (?) - aug
70 1994 aug - okt
71 1994 okt - dec
72 1995 jan - mars
73 1995 mars - maj
74 1995 maj - aug
75 1995 aug - okt
76 1995 nov - dec
77 1996 jan - feb
78 1996 mars - april
79 1996 maj - juni
80 1977 Ingfeldt: aug - nov
81 u.å. Ingfeldt: nya medlemmar
82 u.å. Ingfeldt: nya medlemmar
83 2001-2002 Häri även LU-blanketter (på CD-rom) från 1997.
84 2001-2003
85 2005
86 u.å.