Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

B3b - Utgående skrivelser; kronologisk serie

Plats
Anmärkning
Åren 1984-1985 saknas
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1967 Jan
2 1967 Feb
3 1967 Mars
4 1967 April
5 1967 Maj
6 1967 Juni
7 1967 Juli
8 1967 Aug
9 1967 Sep
10 1967 Okt
11 1967 Nov
12 1967 Dec och hela året
13 1968 Jan
14 1968 Feb
15 1968 Mars
16 1968 Apr
17 1968 Maj
18 1968 Juni
19 1968 Juli
20 1968 Aug
21 1968 Sep
22 1968 Okt
23 1968 Nov
24 1968 Dec
25 1969 Jan
26 1969 Feb
27 1969 Mars
28 1969 Apr
29 1969 Maj
30 1969 Juni
31 1969 Juli
32 1969 Aug
33 1969 Sep
34 1969 Okt
35 1969 Nov
36 1969 Dec
37 1970 Jan
38 1970 Feb
39 1970 Mars
40 1970 Apr
41 1970 Maj
42 1970 Juni
43 1970 Juli
44 1970 Aug
45 1970 Sep
46 1970 Okt
47 1970 Nov
48 1970 Dec
49 1971 Jan
50 1971 Feb
51 1971 Mars
52 1971 Apr
53 1971 Maj
54 1971 Juni
55 1971 Juli-Aug
56 1971 Sep
57 1971 Okt
58 1971 Nov
59 1971 Dec och hela året
60 1972 Jan
61 1972 Feb
62 1972 Mars
63 1972 Apr
64 1972 Maj
65 1972 Juni
66 1972 Juli
67 1972 Aug
68 1972 Sep
69 1972 Okt
70 1972 Nov
71 1972 Dec
72 1972-1974 Jan-dec
73 1973 Jan
74 1973 Feb
75 1973 Mars
76 1973 Apr
77 1973 Maj
78 1973 Juni
79 1973 Juli
80 1973 Aug
81 1973 Sep
82 1973 Okt
83 1973 Nov
84 1973 Dec
85 1974 Jan
86 1974 Feb
87 1974 Mars
88 1974 Apr
89 1974 Maj
90 1974 Juni
91 1974 Juli
92 1974 Aug
93 1974 Sep
94 1974 Okt
95 1974 Nov
96 1974 Dec
97 1975 Jan
98 1975 Feb
99 1975 Mars
100 1975 Apr
101 1975 Maj
102 1975 Juni
103 1975 Juli
104 1975 Aug
105 1975 Sep
106 1975 Okt
107 1975 Nov
108 1975 Dec
109 1975-1977 Jan-dec
110 1976 Jan
111 1976 Feb
112 1976 Mars
113 1976 Apr
114 1976 Maj
115 1976 Juni
116 1976 Juli
117 1976 Aug
118 1976 Sep
119 1976 Okt
120 1976 Nov
121 1976 Dec
122 1977 Jan
123 1977 Feb
124 1977 Mars
125 1977 Apr
126 1977 Maj
127 1977 Juni
128 1977 Juli
129 1977 Aug
130 1977 Sep
131 1977 Okt
132 1977 Nov
133 1977 Dec
134 1978 Jan
135 1978 Feb
136 1978 Mars
137 1978 Apr
138 1978 Maj
139 1978 Juni
140 1978 Juli
141 1978 Aug
142 1978 Sep
143 1978 Okt
144 1978 Nov
145 1978 Dec
146 1979 Jan
147 1979 Feb
148 1979 Mars
149 1979 Apr
150 1979 Maj
151 1979 Juni
152 1979 Juli
153 1979 Aug
154 1979 Sep
155 1979 Okt
156 1979 Nov
157 1979 Dec
158 1980 Jan
159 1980 Feb
160 1980 Mars
161 1980 Apr
162 1980 Maj
163 1980 Juni
164 1980 Juli
165 1980 Aug
166 1980 Sep
167 1980 Okt
168 1980 Nov
169 1980 Dec
170 1980 Jan-dec
171 1981 Jan
172 1981 Feb
173 1981 Mars
174 1981 Apr
175 1981 Maj
176 1981 Juni
177 1981 Juli
178 1981 Aug
179 1981 Sep
180 1981 Okt
181 1981 Nov
182 1981 Dec
183 1981-1983 Jan-dec, med utländsk korrespondens
184 1982 Jan
185 1982 Feb
186 1982 Mars
187 1982 Apr
188 1982 Maj
189 1982 Juni
190 1982 Juli
191 1982 Aug
192 1982 Sep
193 1982 Okt
194 1982 Nov
195 1982 Dec
196 1983 Jan
197 1983 Feb
198 1983 Mars
199 1983 Apr
200 1983 Maj
201 1983 Juni
202 1983 Juli-aug
203 1983 Sep
204 1983 Okt
205 1983 Nov
206 1983 Dec
207 1986 Jan
208 1986 Feb
209 1986 Mars
210 1986 Apr
211 1986 Maj-juni
212 1986 Juli-aug
213 1986 Sep-okt. Flera mottagare jan-okt