Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

B3ab - Utgående A-cirkulär

Plats
Anmärkning
Luckor förekommer. Från och med 1985 inte längre A-cirkulär utan bara cirkulär.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1921-1952 Spridda år.
2 1958-1960
3 1961-1962
4 1963
5 1964
6 1965
7 1966
8 1967
9 1968
10 1969
11 1970
12 1971
13 1972
14 1973
15 1974 Cirkuläröversikter, cirkulär 74.01-74.102
16 1974 Cirkulär 74.201-277
17 1975 Cirkuläröversikter, cirkulär 75.01-75.113
18 1975 Cirkulär 75.201-75.291
19 1976 Cirkuläröversikter, cirkulär 76.01-76.137
20 1976 Cirkulär 76.201-76.300
21 1977 Cirkuläröversikter, cirkulär 77.01-77.126
22 1977 Cirkulär 77.201-77.283
23 1978 Cirkuläröversikter, cirkulär 78.01-78.196
24 1978 Cirkulär 78.201-78.239
25 1979 Cirkulär 79.01-79.135
26 1979 Cirkuläröversikter, cirkulär 79.201-79.243, 79.401-79.469
27 1980 Cirkuläröversikter, cirkulär 80.01-80.136
28 1980 Cirkulär 80.201-80.233, 80.401-80.461
29 1981 Cirkuläröversikter, cirkulär 81.01-81.107, 81.202-81.223, 81.401-81.480
30 1982 Cirkulär 82.01-82.112
31 1982 Cirkuläröversikter, cirkulär 82.201-82.226, 82.401-82.443
32 1983 Cirkuläröversikter, cirkulär 83.01-83.117
33 1983 Cirkulär 83.201-83.222, 83.401-83.482
34 1984 Cirkuläröversikter, cirkulär 84.01-84.85, 84.201-84.230
35 1984 Cirkulär 84.401-84.507
36 1985 Cirkuläröversikter, cirkulär 85.01-85.94
37 1985 Cirkulär 85.201-85.227, 85.401-85.480
38 1986 Cirkuläröversikter, cirkulär 86.01-86.96, 86.201-86.218
39 1986 Cirkulär 86.401-86.488
40 1987 Cirkuläröversikter, cirkulär 87.01-87.52, 87.201-87.213, 87.401.87.481
41 1988 Cirkuläröversikter, cirkulär 88.01-88.71
42 1989 Cirkuläröversikter, cirkulär 89.01-89.70
43 1990-1992 1990: cirkuläröversikter, cirkulär 90.01-90.66; 1991: cirkulär 91.01-91.62; 1992: cirkulär 92.01-92.07
43a 1992 Cirkuläröversikter, cirkulär 92.01-92.50
44 1993-1994 1993: cirkuläröversikter, cirkulär 93.01-93.61; 1994: cirkulär 94.01-94.40
45 1995 Cirkulär 95.01-95.68
46 1996 Cirkulär 96.01-96.82
47 1997-1998 1997: cirkulär 97.01-97.56; 1998: cirkulär 98.01-98.19
48 1998-1999 1998: cirkulär 98.20-98.62; 1999: 99.01-99.19
49 1999-2000 1999: cirkulär 99.20-99.64; 2000: cirkulär 00.01-00.38
50 2001-2003 2001: cirkulär 01.01-01.53; 2002: cirkulär 02.02-02.51, 2003: cirkuläröversikter, cirkulär 03.01-03.47
51 2004-2007 2004: cirkuläröversikter, cirkulär 04.01-04.16; 2005; cirkuläröversikter, cirkulär 05.01-05.39; 2006: cirkuläröversikter, cirkulär 06.01-06.16; 2007: cirkuläröversikter, cirkulär 07.01-07.41
52 1974-1993 Cirkuläröversikter 1974-1993